Bioøkonomi er altafgørende for en bæredygtig fremtid

19.09.18 | Nyhed
Tang, seaweed
Fotograf
Scanpix
Hvordan kan vi opretholde en høj levestandard og samtidig begrænse vores negative indvirkning på miljøet? Det er det centrale spørgsmål i utallige politiske drøftelser, offentlige debatter og internationale aftaler. I septembernummeret af vores magasin "Sustainable Growth the Nordic Way" ser vi nærmere på, hvordan bioøkonomi kan bidrage til en bæredygtig fremtid.

Verdens befolkning ser ud til at runde 9 milliarder i 2050, hvilket ifølge FN vil kræve en stigning på 50 % i den globale fødevare- og energiproduktion. Hvordan kan vi sikre, at denne stigning sker på en bæredygtig måde?

I septembernummeret af "Sustainable Growth the Nordic Way” ser vi nærmere på, hvordan bioøkonomi kan bidrage til en bæredygtig fremtid. Bioøkonomi handler om håndteringen af vedvarende biologiske ressourcer og konverteringen af disse til mad, foder, biobaserede produkter og bioenergi. Bioøkonomien integrerer en række forskellige løsninger til en mere bæredygtig fremtid, blandt andet bedre udnyttelse af biprodukter fra industrien, innovative produkter fremstillet af eksisterende ressourcer samt kultivering af nye ressourcer såsom tang og alger.

Helt i front

Nordisk Ministerråd har i flere år gjort en aktiv indsats for at fremme omstillingen til bioøkonomi. To vigtige milepæle i denne proces er udgivelsen af Nordic Bioeconomy – 25 cases for sustainable change i 2017 og Nordic Bioeconomy Programme – 15 Actions for Sustainable Change i 2018. Nordisk Ministerråd har desuden indtaget en ledende rolle i udviklingen af bioøkonomien i EU’s makroregionale strategi for Østersøregionen og dermed vedkendt sig det fælles ansvar for udviklingen af regionen.

For to år siden begyndte vi at bruge udtrykket Replace – Upgrade – Circulate – Collaborate til at beskrive den nordiske bioøkonomi. Måske er det tid til at tilføje ordet Communicate.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær for Nordisk Ministerråd

Markedet for biologiske produkter er allerede stort – og voksende. Det samme gælder efterspørgslen efter teknologisk knowhow, og hver uge hører vi om nye innovatører, nye politiske værktøjer og ny forskning inden for bioøkonomi. Her forsøger vi at dele nogle få af disse historier med interesserede læsere.