Bioekonomi är avgörande för en hållbar framtid

19.09.18 | Nyhet
Tang, seaweed
Fotograf
Scanpix
Hur kan vi behålla vår höga levnadsstandard och samtidigt begränsa negativ miljöpåverkan? Denna fråga står i centrum i otaliga politiska diskussioner, offentliga debatter och internationella överenskommelser. I septembernumret av vårt webbmagasin ”Sustainable Growth the Nordic Way” tittar vi på vilken roll bioekonomi kan spela för att säkerställa en hållbar framtid.

Världens befolkning ser ut att nå nio miljarder år 2050, vilket enligt FN kommer att kräva en femtioprocentig ökning av både livsmedels- och energiproduktionen. Hur kan vi se till att denna ökning kommer att vara hållbar?

I septembernumret av Sustainable Growth the Nordic Way tittar vi på hur bioekonomi kan bidra till en mer hållbar framtid. Bioekonomi handlar om hantering av förnybara biologiska resurser och omvandling av dessa till livsmedel, foder, biobaserade produkter och bioenergi. Bioekonomi integrerar ett antal lösningar för en mer hållbar framtid, till exempel bättre utnyttjande av industriella biprodukter, innovativa produkter från befintliga resurser och även odling av nya resurser såsom alger och tång.

I främsta ledet

Nordiska ministerrådet har i flera år aktivt främjat omställningen till bioekonomi. Två viktiga milstolpar i detta arbete är publiceringen av Nordic Bioeconomy – 25 cases for sustainable change 2017 och Nordic Bioeconomy Programme: 15 action points for sustainable change 2018. Nordiska ministerrådet har även intagit en ledande roll i utvecklingen av bioekonomin i EU:s makroregionala strategi för Östersjöregionen och därmed erkänt det gemensamma ansvaret för regionens utveckling.

För två år sedan myntade vi uttrycket Ersätt – Uppgradera – Återvinn – Samarbeta för att beskriva den nordiska bioekonomin. Kanske är det dags att lägga till ordet Kommunicera.

Dagfinn Høybråten, Nordiska ministerrådets generalsekreterare

Marknaden för biologiska produkter är redan stor, och den växer. Detsamma gäller efterfrågan på tekniskt kunnande, och varje vecka hör vi berättelser om nya innovationer, nya politiska verktyg och ny forskning inom bioekonomi. Här kan intresserade läsare ta del av några av dessa berättelser.