Bioøkonomi er avgjørende for en bærekraftig framtid

19.09.18 | Nyhet
Tang, seaweed
Fotograf
Scanpix
Hvordan kan vi opprettholde vår høye levestandard og samtidig begrense negativ miljøpåvirkning? Dette spørsmålet står sentralt i utallige politiske diskusjoner, offentlige debatter og internasjonale avtaler. I septembernummeret av vårt magasin “Sustainable Growth the Nordic Way” ser vi på hvilken rolle bioøkonomien kan spille for å sikre en bærekraftig framtid.

Verdens befolkning ser ut til å komme opp i ni milliarder i 2050, noe som ifølge FN vil kreve en 50 % økning av produksjonen av både mat og energi. Hvordan kan vi sikre at denne økningen blir bærekraftig?

I septembernummeret av "Sustainable Growth the Nordic Way” ser vi på hvordan bioøkonomien kan bidra til en mer bærekraftig framtid. Bioøkonomi består i å administrere fornybare biologiske ressurser og hvordan de omdannes til mat, fôr, biobaserte produkter og bioenergi. Bioøkonomien integrerer en rekke løsninger for en framtid som er mer bærekraftig. Dette kan omfatte bedre utnytting av industrielle biprodukter, innovative produkter av eksisterende ressurser, og også dyrking av nye ressurser som alger og tang.

I front

Nordisk ministerråd har i flere år aktivt fremmet overgangen til bioøkonomi. To viktige milepæler på denne veien er utgivelsen av Nordic Bioeconomy – 25 cases for sustainable change i 2017 og Nordic Bioeconomy Programme – 15 Actions for Sustainable Change i 2018. Nordisk ministerråd har også hatt en ledende rolle i utviklingen av bioøkonomien i EUs makroregionale strategi for Østersjø-området, i erkjennelse av vårt felles ansvar for utviklingen i regionen.

For to år lagde vi formuleringen Replace – Upgrade – Circulate – Collaborate for å beskrive den nordiske bioøkonomien. Kanskje det er på tide å legge til Communicate på lista.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær for Nordisk ministerråd

Markedet for biologiske produkter er allerede stort, og det vokser. Det gjør også etterspørselen etter teknologisk kompetanse, og hver uke hører vi historier om nye innovasjoner, nye politiske verktøy og ny forskning på bioøkonomiområdet. Her prøver vi å dele noen av disse historiene med interesserte lesere.