Digitaalisen osallisuuden edistäminen vauhtiin

30.11.21 | Uutinen
Eldre og digitalisering
Photographer
Maud Lervik / Norden.org
Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatiosta vastaavat ministerit hyväksyivät kokouksessaan 26. marraskuuta yhteisen julkilausuman, joka pohjustaa digitaaliseen osallisuuteen liittyviä toimia.

Julkilausumassa todetaan, että digitaalinen osallisuus on edellytys onnistuneelle digitalisaatiolle ja alueemme kilpailukyvyn kehittymiselle.

– Tehokkaasti toteutettu digitalisaatio voi edistää yhteiskunnallista osallisuutta. Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteiskunnat nojaavat demokratiaan, tasa-arvoon, inhimilliseen pääomaan ja sosiaaliseen vastuuseen. Meidän on varmistettava se, että alueemme digitalisaatiossa pidetään kiinni näistä periaatteista nyt ja tulevaisuudessa. Olemmekin nyt käynnistäneet digitaalista osallisuutta edistävän yhteistyön, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero. 

Digitalisaatioministerineuvosto päätti teettää ensin selvityksen siitä, miten digitaalista osallisuutta tällä hetkellä seurataan. Selvitys julkaistaan vuoden 2022 alussa.

– Tulosten perusteella voidaan kehittää yhteisiä toimia ja indikaattoreita, jotka kuvaavat digitaalista osallisuutta Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Paatero kertoo. 

Tavoitteena on auttaa maiden päättäjiä saamaan yhteinen näkemys digitaalisen osallisuuden nykytilasta yhteiskunnissamme. Sen pohjalta voidaan kehittää tehokkaita politiikkatoimia digitaalisen kuilun kuromiseksi umpeen.