Officiell lansering av åtgärder som ska främja digital inkludering

30.11.21 | Nyhet
Eldre og digitalisering
Photographer
Maud Lervik / Norden.org
De nordiska och baltiska ländernas ministrar med ansvar för digitalisering gav vid sitt möte den 26 november ett gemensamt uttalande som stakar ut riktlinjer för framtida åtgärder av digital inkludering.

I uttalandet betonas att digital inkludering är en förutsättning för en framgångsrik digital omställning och ökad konkurrenskraft i vår region.

– En effektivt genomförd digitalisering kan stärka inkluderingen i samhället. Våra samhällen i Norden och Baltikum bygger på demokrati, jämlikhet, humankapital och socialt ansvar. Vi måste se till att den digitala omställningen i vår region följer dessa principer både nu och i framtiden. Därför har vi nu inlett ett samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna som ska främja digital inkludering, säger Finlands kommunminister Sirpa Paatero. 

Nordiska ministerrådet för digitalisering har som första åtgärd initierat en undersökning om hur digital inkludering övervakas. Undersökningen ska publiceras i början av 2022.

– Resultaten av undersökningen ska ligga till grund för gemensamma åtgärder och för att skapa ett antal indikatorer för digital inkludering i de nordiska och baltiska länderna, förklarar Paatero. 

Målet är att hjälpa de nordiska och baltiska beslutsfattarna att komma fram till en enhetlig syn på det aktuella läget för digital inkludering i våra samhällen. Detta ska stödja utformningen av effektiva politiska åtgärder som ska överbrygga den digitala klyftan.