Offisiell lansering av tiltak for å fremme digital inkludering

30.11.21 | Nyhet
Eldre og digitalisering
Fotograf
Maud Lervik / Norden.org
På sitt møte 26. november kom de nordiske og baltiske ministrene med ansvar for digitalisering med en felles erklæring som skal vise vei for framtidige tiltak for å fremme digital inkludering.

I erklæringen legges det vekt på at digital inkludering er en forutsetning for en vellykket digital omstilling og økt konkurransedyktighet for regionen vår.

– Når digitaliseringen implementeres på en effektiv måte, kan den styrke inkluderingen i samfunnet. Samfunnene våre i Norden og Baltikum er basert på demokrati, likeverd, menneskelig kapital og sosialt ansvar. Vi må sørge for at den digitale omstillingen av regionen vår foregår i henhold til disse prinsippene både nå og i framtiden. Derfor har vi nå lansert et samarbeid mellom de nordiske og de baltiske landene for å fremme digital inkludering, sier kommunalminister Sirpa Paatero. 

Første skritt fra Ministerrådet for digitalisering var å ta initiativ til en studie om hvordan digital inkludering blir monitorert. Studien skal offentliggjøres i begynnelsen av 2022.

– Resultatene av studien vil bli utgangspunktet for felles tiltak og for å skape et sett med indikatorer for digital inkludering i Norden og Baltikum, forklarer Paatero. 

– Hensikten er å hjelpe nordiske og baltiske beslutningstakere med å komme fram til et felles syn på hvor langt den digitale inkluderingen har kommet i samfunnene våre. Dette vil gjøre det lettere å formulere effektive politiske tiltak for å redusere den digitale kløften.