Julkiset hankinnat kestävän kehityksen tavoitteiden edistäjinä

20.05.21 | Uutinen

Sustainable procurement is an effective way for the public sector to help achieve the 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs). A new report by the Nordic Council of Ministers shows the strong links between procurement and the goals and how sustainable public procurement will help achieve them.

Kestävät hankinnat ovat tehokas tapa, jolla julkinen sektori voi edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisema raportti osoittaa, että hankintojen ja kestävyystavoitteiden välillä on vahva kytkös. Raportti osoittaa myös, millä tavoin hankinnalla voidaan edistää tavoitteiden saavuttamista.

Raportin tavoitteena on antaa selkeitä esimerkkejä, jotka osoittavat hankintojen ja kestävän kehityksen tavoitteiden yhtymäkohdat. Samalla kannustetaan valtion ja kuntien päättäjiä panostamaan kestäviin hankintoihin Pohjoismaissa ja niiden ulkopuolella.

– Pohjoismaissa on jo kauan ymmärretty kestävien julkisten hankintojen merkitys. Toivomme, että raportti auttaa julkisen sektorin toimijoita ja organisaatioita kaikkialla maailmassa tiedostamaan kestävien hankintojen valtavan potentiaalin. Pohjoismaat voivat tarjota inspiraatiota ja tukea muille, jotka haluavat panostaa kestävään hankintaan, sanoo pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist. Hän toimii myös pohjoismaisten yhteistyöministerien puheenjohtajana vuonna 2021.

Ei sen hankalampaa tai kalliimpaa

Raportti ”Sustainable Public Procurement and the Sustainable Development Goals” osoittaa, että kestävät julkiset hankinnat eivät ole perinteisiä hankintoja monimutkaisempia ja että ne eivät välttämättä tule sen kalliimmiksi. Sen sijaan kestävät hankinnat tuottavat usein parempia tuloksia, koska ne keskittyvät pitkän aikavälin hyötyihin lyhytaikaisen edun tavoittelun sijasta.

Summat ovat joka tapauksessa valtavia. OECD-maissa julkisiin hankintoihin käytetään 6,5 biljoonaa euroa vuodessa.

– Jos osa tästä summasta panostetaan kestäviin hankintoihin, se on suuri harppaus kohti kansainvälisten kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista ja kaikkien kannalta parempaa maailmaa. Pohjoismailla on jo nykyisin käytössä monia tarvittavia kestävyysratkaisuja, ja edistämme mielellämme kestävien julkisten hankintojen tekoa myös globaalisti, Thomas Blomqvist sanoo.

Osoittaa kestävien hankintojen vaikuttavuuden

Raportissa esitellään 17 esimerkkiä kestävistä hankinnoista – eli yhtä monta kuin YK:lla on kestävän kehityksen tavoitteita. Raportti osoittaa käytännössä, millä tavoin kukin esimerkki on tukenut tavoitteiden toteutumista.

Raportti on sikäli ainutlaatuinen, että se osoittaa ensimmäistä kertaa kartoituksen ja systemaattisen analyysin pohjalta hankintojen vaikutuksen kaikkiin kestävyystavoitteisiin. Tähän saakka on keskitytty lähinnä siihen, miten kestävät hankinnat vaikuttavat yksittäisiin tavoitteisiin. Raportin esimerkit ovat maantieteellisiä, mutta niiden menestyksekäs hyödyntäminen on mahdollista myös muualla maailmassa.

Kestävät hankinnat tärkeitä Pohjoismaiden visiotyössä

Kestävät julkiset hankinnat menevät askelta pidemmälle kuin perinteinen menetelmä. Perinteisetkin hankinnat edistävät toki kestävän kehityksen tavoitteita, mutta kestävissä hankinnoissa työ on järjestelmällistä ja luo myös lisäarvoa kautta linjan.

Raportissa annetaan seuraava konkreettinen esimerkki: jos koulu rakennetaan paikallisista materiaaleista ja paikallisella työvoimalla, siitä ei ole hyötyä vain kouluna vaan myös rakennustapansa vuoksi.

– Pohjoismaiden ministerineuvoston vision mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Kestävillä julkisilla hankinnoilla on tärkeä rooli vision saavuttamisessa, ja ne raivaavat tietä vihreille, kilpailukykyisille ja sosiaalisesti kestäville ratkaisuille. Kestävät hankinnat ovat tehokas työkalu, kun julkiset toimijat pyrkivät tehostamaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, sanoo ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki.

Raportti on osa vuosina 2015–2020 toteutettua ns. pääministerialoitetta, jonka tavoitteena oli esitellä pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin.

YK:n jäsenmaat hyväksyivät vuonna 2015 yhteensä 17 kunnianhimoista ja yleismaailmallista kestävän kehityksen tavoitetta. Tavoitteet koskevat muun muassa köyhyyden poistamista, ilmastotekoja sekä rauhan ja osallisuuden varmistamista.