Bærekraftige offentlige anskaffelser effektivt for å nå globale mål

20.05.21 | Nyhet

Sustainable procurement is an effective way for the public sector to help achieve the 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs). A new report by the Nordic Council of Ministers shows the strong links between procurement and the goals and how sustainable public procurement will help achieve them.

Bærekraftige anskaffelser er et effektivt hjelpemiddel når offentlige virksomheter skal nå de globale bærekraftmålene. En rapport fra Nordisk ministerråd peker på en sterk kobling mellom anskaffelser og de globale målene, og viser også hvordan anskaffelser kan bidra til å nå målene.

Hensikten med rapporten er å via konkrete eksempler vise den tydelige forbindelsen mellom anskaffelser og de globale målene for en bærekraftig utvikling, og inspirere beslutningstakere i stat og kommune til å satse på bærekraftige anskaffelser, ikke bare i Norden, men også globalt.

– De nordiske landene har lenge innsett betydningen av bærekraftige offentlige anskaffelser. Vi håper rapporten bidrar til at offentlige virksomheter og organisasjoner i hele verden innser hvilken enorm rolle anskaffelser kan spille for en bærekraftig utvikling i verden. Norden kan være en inspirasjonskilde og støtte for andre som vil satse på bærekraftige anskaffelser, sier Finlands minister for nordisk samarbeid og likestilling Thomas Blomqvist, som er leder for de nordiske samarbeidsministrene i 2021.

Verken vanskeligere eller dyrere

Bærekraftige offentlige anskaffelser er ikke mer komplisert enn tradisjonelle, og de trenger heller ikke koste mer, viser rapporten Sustainable Public Procurement and the Sustainable Development Goals. Dessuten fører bærekraftige anskaffelser ofte til bedre resultater, i og med at de setter fokus på fordeler på lengre sikt og ikke i så høy grad på kortsiktig gevinst.

Og det dreier seg om enorme summer. I OECD-landene går 6,5 billioner euro per år til offentlige anskaffelser.

– Satser vi en del av det beløpet på bærekraftige anskaffelser, innebærer det at vi tar et stort skritt for å nå de globale bærekraftmålene og for å få en bedre verden for alle. De nordiske landene har allerede i dag mange av de bærekraftige løsningene som trengs, og er gjerne med på å fremme bærekraftige offentlige anskaffelser også globalt, sier Thomas Blomqvist.

Rapporten viser effekt av bærekraftige anskaffelser

I rapporten presenteres 17 eksempler på bærekraftige anskaffelser, altså like mange som antallet globale bærekraftmål. Rapporten viser konkret på hvilken måte hvert enkelt eksempel har bidratt til bærekraftmålene.

Det unike i denne rapporten er også at man nå for første gang via kartlegging og systematisk analyse kan vise hvilken påvirkning bærekraftige anskaffelser har på samtlige globale mål. Hittil har fokus mest vært på hvilken effekt bærekraftige anskaffelser har på enkelte mål. Eksemplene i rapporten er geografisk knyttet til et visst område, men de kan med fordel overføres til andre steder i verden.

Bærekraftige anskaffelser viktig for den nordiske visjonen

Bærekraftige offentlige anskaffelser går et skritt videre sammenlignet med den tradisjonelle metoden. Tradisjonelle anskaffelser bidrar riktignok også til bærekraftmålene, men bærekraftige anskaffelser systematiserer og gir dessuten tilleggsverdi hele veien.

Et konkret eksempel fra rapporten: En skole som bygges med lokale materialer og lokal arbeidskraft, er ikke bare en god skole fordi den bygges, men også på grunn av hvordan den bygges.

– Nordisk ministerråds visjon er at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region i 2030. Å handle bærekraftig i offentlig virksomhet spiller en viktig rolle i arbeidet med å nå visjonen og baner vei for grønne, konkurransedyktige og sosiale løsninger. Bærekraftige anskaffelser er også et effektivt verktøy når offentlige virksomheter i stadig høyere grad sikter mot å nå de globale målene, sier ministerrådets generalsekretær Paula Lehtomäki.

Rapporten er en del av det såkalte statsministerinitiativet som pågikk 2015–2020, og som hadde til hensikt å presentere nordiske løsninger på globale utfordringer.

De globale målene for bærekraftig utvikling er 17 ambisiøse og universelle mål som FNs medlemsland ble enige om i 2015. Målene handler blant annet om å utrydde fattigdom, bekjempe klimaendringer og sikre en fredelig og inkluderende verden.