Bæredygtige offentlige indkøb er en effektiv vej til at nå de globale mål

20.05.21 | Nyhed

Sustainable procurement is an effective way for the public sector to help achieve the 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs). A new report by the Nordic Council of Ministers shows the strong links between procurement and the goals and how sustainable public procurement will help achieve them.

For offentlige virksomheder, der vil leve op til verdensmålene, er bæredygtige offentlige indkøb et effektivt hjælpemiddel. En rapport fra Nordisk Ministerråd viser, at der er en stærk sammenhæng mellem offentlige indkøb og verdensmålene, og den beskriver også, hvordan offentlige indkøb kan bidrage til, at målene nås.

Formålet med rapporten er at bruge konkrete eksempler til at vise den tydelige sammenhæng mellem offentlige indkøb og verdensmålene for bæredygtig udvikling og dermed inspirere beslutningstagere inden for stat og kommune til at satse på bæredygtige offentlige indkøb – ikke bare i Norden, men også globalt.

– De nordiske lande har for længst forstået, hvor vigtige bæredygtige offentlige indkøb er. Vi håber, at rapporten vil bidrage til, at offentlige virksomheder og organisationer i hele verden indser, hvilken enorm rolle offentlige indkøb kan spille for en bæredygtig udvikling på verdensplan. Norden kan fungere som kilde til inspiration og støtte for andre, der ønsker at satse på bæredygtig udvikling, siger Finlands minister for nordisk samarbejde og ligestilling, Thomas Blomqvist, som er formand for de nordiske samarbejdsministre i 2021.

Hverken sværere eller dyrere

Bæredygtige offentlige indkøb er ikke mere komplicerede end traditionelle, og de behøver heller ikke at være dyrere, viser rapporten Sustainable Public Procurement and the Sustainable Development Goals. Derudover fører bæredygtige offentlige indkøb til bedre resultater, i og med at de sætter fokus på fordele på længere sigt og ikke i lige så høj grad på kortsigtet fortjeneste.

Og der er tale om enorme summer. I OECD-landene beløber de offentlige indkøb sig til 6,5 billioner euro om året.

– Hvis vi satser en del af det beløb på bæredygtige offentlige indkøb, tager vi et stort skridt i retning af at nå verdensmålene og en bedre verden for alle. De nordiske lande har allerede i dag mange af de bæredygtige løsninger, der er nødvendige, og de bidrager gerne til at fremme bæredygtige offentlige indkøb, også globalt, siger Thomas Blomqvist.

Rapporten viser effekten af bæredygtige offentlige indkøb

I rapporten præsenteres 17 eksempler på bæredygtige offentlige indkøb, altså lige så mange som antallet af verdensmål. Rapporten viser helt konkret, hvordan hvert enkelt eksempel har bidraget til verdensmålene.

Det unikke ved denne rapport er, at man nu for første gang ved hjælp af kortlægning og systematisk analyse kan vise, hvilken indvirkning bæredygtige offentlige indkøb har på samtlige globale mål. Hidtil har man primært fokuseret på, hvilken indvirkning bæredygtige offentlige indkøb har på enkelte mål.
Eksemplerne i rapporten er geografisk knyttet til et bestemt område, men de kan med fordel overføres til andre steder i verden.

Bæredygtige offentlige indkøb vigtige for den nordiske vision

Bæredygtige offentlige indkøb går et skridt videre sammenlignet med den traditionelle metode. Traditionelle offentlige indkøb bidrager også til at nå verdensmålene, men bæredygtige offentlige indkøb systematiserer arbejdet og skaber desuden merværdi undervejs.

Et konkret eksempel fra rapporten: En skole, der bygges med lokale materialer og lokal arbejdskraft, er ikke bare en god skole, fordi den bliver bygget, men også på grund af hvordan den bliver bygget.

– Nordisk Ministerråds vision er, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030. Bæredygtige offentlige indkøb spiller en vigtig rolle i arbejdet med at indfri visionen og baner vejen for grønne, konkurrencedygtige og sociale løsninger. Bæredygtige offentlige indkøb er også et effektivt værktøj, når man fra det offentliges side i stadig stigende grad satser på at nå verdensmålene, siger ministerrådets generalsekretær, Paula Lehtomäki.

Rapporten er en del af det såkaldte statsministerinitiativ, der blev gennemført i 2015-2020 og havde til formål at præsentere nordiske løsninger på globale udfordringer.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling er 17 ambitiøse og universelle mål, som FN's medlemslande blev enige om i 2015. Målene handler blandt andet om at udrydde fattigdom, bekæmpe klimaforandringer og sikre en fredelig og inkluderende verden.