Lisäpanostuksia verkossa tapahtuvien lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten torjumiseksi

01.06.18 | Uutinen
Dagfinn Høybråten og Morgan Johansson MR-Lov i Lund 2018
Photographer
norden.org/André Jamholt
Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on saanut uusia ulottuvuuksia, sillä Internet mahdollistaa hyväksikäytön maan rajojen yli. Pohjoismaat tiivistävät nyt yhteistyötään lasten hyväksikäytön torjumiseksi maiden välillä.

Pohjoismaiden oikeusministerien vuosittaisen, tällä kertaa Lundissa pidetyn, kokouksen yhteydessä järjestettiin kaksipäiväinen asiantuntijakokous verkossa tapahtuvien lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten torjumisesta. Konferenssin rahoittajana toimi Pohjoismaiden ministerineuvosto.

– Tämäntyyppinen hyväksikäyttö voi jättää lapseen syviä jälkiä. Tekijät on saatava vastuuseen teoistaan ja sovittamaan ne. Lisäämällä Pohjoismaiden yhteistyötä voimme pitkällä aikavälillä saada kiinni useampia tämäntyyppisiä rikollisia, Ruotsin oikeus- ja sisäministeri Morgan Johansson sanoo.

Lundissa 30.–31. toukokuuta pidettyyn asiantuntijakokoukseen osallistui asianomaisten ministeriöiden ja poliisiviranomaisten edustajia Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista. Asiantuntijakokouksen osallistujat raportoivat oikeusministereille välittömästi kokouksensa keskusteluista ja tuloksista.

Konferenssin tavoitteena oli selvittää ja kuvailla toimia, jotka: 

  • voivat lisätä Pohjoismaiden välistä koordinointia kansainvälisillä foorumeilla, kuten esimerkiksi alan työssä Euroopan unionissa. 
  • voivat lisätä Pohjoismaiden poliisiviranomaisten yhteistyötä koulutus- ja konferenssitoiminnan kautta.
  • voivat vahvistaa yhteistyötä teknisten apuvälineiden kehittämisessä, joita käytetään verkossa tapahtuvan lasten hyväksikäytön tutkinnassa.
  • voivat kehittää ja vahvistaa yhteistyötä tiedon keräämiseksi verkosta.

Pohjoismaiden oikeusministerit korostavat verkossa tapahtuvan lasten hyväksikäytön torjumisen tärkeyttä. Oikeusministerit pitävät pohjoismaisen yhteistyön vahvistamista ja kehittämistä tervetulleena toimena ja odottavat mielenkiinnolla alan edistysaskeleita koskevaa raporttia, joka esitellään heille ensi vuoden kokouksessa.

– Pohjoismaiden ministerineuvosto pitää tämäntyyppisen konferenssin tukemista ja toteuttamista tärkeänä asiana. Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat vakavia ja vahingollisia tapauksia. Vaikka teknologian kehittyminen on hyvä asia, se myös avaa uusia mahdollisuuksia seksuaalirikollisille. Internet on tehnyt hyväksikäytöstä rajatonta. Myös meidän panostuksemme tulee olla yhtä rajaton. Sen vuoksi meidän tehtävä yhteistyötä tavoitteena suojella lapsia tehokkaasti, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten sanoo.