Skærper indsatsen mod sexforbrydelser mod børn på internettet

01.06.18 | Nyhed
Dagfinn Høybråten og Morgan Johansson MR-Lov i Lund 2018
Fotograf
norden.org/André Jamholt
Seksuelle overgreb på børn har fundet nye veje. Internettet har gjort det muligt at begå overgreb på tværs af landegrænser. Nu intensiverer de nordiske lande arbejdet med at bekæmpe denne type overgreb på tværs af landene.

I forbindelse med de nordiske justitsministres årlige møde i Lund blev der også afholdt et todages ekspertmøde om bekæmpelse af sexforbrydelser begået mod børn på internettet. Konferencen er finansieret af Nordisk Ministerråd.

– Det her er en form for overgreb, som kan sætte dybe spor hos offeret. De skyldige skal stilles for retten og dømmes for deres forbrydelse. Et øget samarbejde mellem de nordiske lande vil på sigt gøre os i stand til at fange flere af dem, der begår denne type lovovertrædelser, siger Sveriges justits- og indenrigsminister Morgan Johansson.

På ekspertmødet, som blev afholdt i Lund den 30.-31. maj, deltog repræsentanter fra de ansvarlige ministerier og politimyndigheder i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Deltagerne på ekspertmødet rapporterede direkte til justitsministrene om drøftelserne og resultaterne fra mødet.

Målet for konferencen var at identificere og beskrive tiltag, som kan: 

  • Øge den nordiske koordinering i internationale fora, fx i EU’s arbejde på dette område. 
  • Øge interaktionen mellem de nordiske landes politimyndigheder, når det gælder uddannelses- og konferencevirksomhed.
  • Styrke udviklingen af og samarbejdet om tekniske hjælpemidler til efterforskning af overgreb mod børn på internettet.
  • Udvikle og styrke samarbejdet om indsamling af information på internettet.

De nordiske justitsministre understreger vigtigheden af at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn på internettet. Justitsministrene byder den styrkelse og udvikling af det nordiske samarbejde, som lige nu diskuteres på dette område, varmt velkommen og ser frem til at modtage en rapport om de fremskridt, man har opnået, på deres næste møde i 2019.

– Nordisk Ministerråd mener, at det er vigtigt at bidrage til og realisere en konference som denne. Seksuelle overgreb mod børn er alvorlige og skadelige. Selvom det er positivt med teknologisk udvikling, giver den også sexforbrydere nye muligheder. Internettet har gjort gerningsmændene grænseløse. Det betyder, at vores indsats skal være lige så grænseløs. Vi skal derfor samarbejde for at kunne yde effektiv beskyttelse af vores børn, siger Nordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten.