Skjerper innsatsen mot seksuelle lovbrudd mot barn på internett

01.06.18 | Nyhet
Dagfinn Høybråten og Morgan Johansson MR-Lov i Lund 2018
Photographer
norden.org/André Jamholt
Seksuelle overgrep mot barn har funnet en ny vei. Internett har gjort det mulig å begå overgrep over landegrensene. Nå intensiverer de nordiske landene arbeidet med å bekjempe slike overgrep på tvers av landene.

I forbindelse med de nordiske justisministrenes årlige møte i Lund ble det også avholdt et to-dagers ekspertmøte om bekjempelse av seksuallovbrudd mot barn på internett. Konferansen er finansiert av Nordisk ministerråd.

- Dette er en type overgrep som kan sette dype spor hos dem som rammes. Overgriperne må stå til rette og sone sin forbrytelse. Gjennom økt samarbeid blant de nordiske landene kan vi på sikt ta flere som begår denne typen lovbrudd, sier Sveriges justis- og innenriksminister Morgan Johansson.

På ekspertmøtet som ble avholdt i Lund 30. til 31. mai deltok representanter for ansvarlige departementer og politimyndigheter i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Deltakere fra ekspertmøtet rapporterte direkte til justisministrene om diskusjonene og resultatene fra ekspertmøtet.

Målet for konferansen var å identifisere og beskrive tiltak som: 

  • Kan øke den nordiske samordningen i internasjonale fora som for eksempel EUs arbeid på området. 
  • Kan øke samhandlingen mellom de nordiske landenes politimyndigheter når det gjelder utdannelses- og konferansevirksomhet.
  • Kan styrke utviklingen og samarbeidet om tekniske hjelpemidler for etterforskning av overgrep mot barn på internett.
  • Kan utvikle og styrke samarbeidet om innhenting av informasjon på internett.

De nordiske justisministrene understreker viktigheten av å bekjempe seksuelle overgrep mot barn på internett. Justisministrene ønsker velkommen en styrking og utvikling av det nordiske samarbeidet som nå diskuteres på dette området, og ser frem til å motta en rapport til sitt neste møte i 2019 om de framskritt som er gjort.

- Nordisk ministerråd mener det er viktig å bidra til og realisere en slik konferanse. Seksuallovbrudd mot barn er skadelige og alvorlige handlinger. Selv om teknologisk utvikling er et gode, åpner det også for nye muligheter for seksualforbrytere. Internett har gjort overgriperne grenseløse. Da må vår innsatts være like grenseløs. Derfor må vi samarbeide for å kunne gi våre barn en effektiv beskyttelse, sier Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten.