Skärpta insatser mot sexuella övergrepp mot barn på internet

01.06.18 | Nyhet
Dagfinn Høybråten og Morgan Johansson MR-Lov i Lund 2018
Fotograf
norden.org/André Jamholt
Sexuella övergrepp mot barn har hittat en ny kanal. Internet har gjort det möjligt att begå övergrepp över nationsgränserna. Nu intensifierar Norden arbetet med att bekämpa sådana övergrepp.

I samband med de nordiska justitieministrarnas årliga möte i Lund hölls också ett tvådagars expertmöte om bekämpning av sexualbrott mot barn på internet. Konferensen finansieras av Nordiska ministerrådet.

– Det är en typ av angrepp som kan sätta djupa spår hos de drabbade. Förövarna måste ställas inför rätta och sona sina brott. Genom ökat samarbete mellan de nordiska länderna kan vi på sikt ta fast fler som begår den här typen av brott, säger Sveriges justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

På expertmötet som hölls i Lund den 30–31 maj deltog representanter för ansvariga ministerier och polismyndigheter i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Deltagare från expertmötet rapporterade direkt till justitieministrarna om diskussionerna och resultaten från mötet.

Målet med konferensen var att identifiera och beskriva åtgärder som 

  • kan öka den nordiska samordningen i internationella forum som till exempel EU:s arbete på området 
  • kan öka samverkan mellan de nordiska ländernas polismyndigheter när det gäller utbildnings- och konferensverksamhet
  • kan stärka utvecklingen och samarbetet om tekniska hjälpmedel för utredning av övergrepp mot barn på internet
  • kan utveckla och stärka samarbetet om insamling av information på internet.

De nordiska justitieministrarna understryker vikten av att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på internet. Justitieministrarna välkomnar en förstärkning och utveckling av det nordiska samarbetet som nu diskuteras på detta område och ser fram emot att få en rapport om de framsteg som uppnåtts till sitt nästa möte 2019.

– Nordiska ministerrådet anser att det är viktigt att bidra till och få till stånd en konferens om ämnet. Sexualbrott mot barn är skadliga och allvarliga handlingar. Även om teknisk utveckling är bra, öppnar den också för nya möjligheter för sexualförbrytare. Internet har gjort förövarna gränslösa. Då måste våra insatser vara lika gränslösa. Därför måste vi samarbeta för att kunna ge våra barn ett effektivt skydd, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.