Maahanmuuttajien digitaitoja kehitettävä

10.12.21 | Uutinen
Digitalisering
Photographer
Maud Lervik
Pohjoismaiden kotoutumisesta ja työmarkkinoista vastaavat ministerit pohtivat hiljattain keinoja, joilla maahanmuuttajien digitaitoja voitaisiin kehittää työllistymisen helpottamiseksi. Ministerien etäkokouksen järjesti Suomi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana.

Pohjoismaiden kotoutumisesta ja työmarkkinoista vastaavilla ministereillä oli hiljattain yhteinen kokous. Epävirallisessa ministerikokouksessa pohdittiin haasteita ja ratkaisuja, jotka liittyvät maahanmuuttajien työllistymiseen yhä digitaalisemmiksi muuttuvilla työmarkkinoilla. Ministereille esiteltiin raportit ”The Future of Work in the Nordic Countries” ja ”Digital Transformations of Traditional Work in the Nordic Countries”. Niistä ilmenee, että rutiinipohjaiset työt vähentyvät automaation ja digitalisaation edetessä Pohjoismaiden työmarkkinoilla. Tämä tuottaa ongelmia niille maahanmuuttajille, joilla on puutteita nimenomaan digitaidoissa. Osa heistä on työmarkkinoiden ulkopuolella tai toimii työtehtävissä, jotka häviävät tulevaisuudessa. 
 

Ministerikokous on hieno mahdollisuus kuulla, millaisia ratkaisuja eri Pohjoismaat ovat löytäneet kotoutumisen edistämiseen.

Tuula Haatainen, Suomen työministeri

Kohti 2030-visiota 

Pohjoismaiden pääministerit ovat hyväksyneet Visio 2030:n, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue. Vaikka työssä on edetty hyvän matkaa, haasteita riittää yhä. Pohjoismaiden ministerineuvoston oma lähtötilanneraportti osoittaa, että EU:n ulkopuolelta tulleiden työmarkkinaintegraatio on merkittävä haaste. Työllisyyskuilu oli vuonna 2019 lähes 17 prosenttiyksikköä, ja tilanne on pysynyt pitkään samana. Työllisyyskuilu osoittaa 25–64-vuotiaiden työttömien tai työelämän ulkopuolella olevien määrän eron sen mukaan, ovatko henkilöt syntyneet EU:n ulkopuolella vai asuinmaassa. Uusimmassa, vuoden 2020 mittauksessa kuilu on kasvanut 18,3 prosenttiyksikköön, mikä on suurin ero 15 vuoteen. Tilanteen muuttamiseksi Pohjoismaiden tuleekin ottaa oppia toistensa onnistumisista.


– Onnistuneella kotoutumispolitiikalla voimme pitää kaikki mukana muutoksessa ja ottaa teknologian avuksi palveluiden parantamisessa. Ministerikokous on hieno mahdollisuus kuulla, millaisia ratkaisuja eri Pohjoismaat ovat löytäneet kotoutumisen edistämiseen, sanoi kokouksessa Suomea edustanut työministeri Tuula Haatainen.
 

Keskinäistä oppimista

Eri Pohjoismaiden haasteissa ja niiden ratkaisutavoissa on vivahde-eroja. Puheenjohtajamaa Suomi halusi kuulla juuri niistä, jotta maat voisivat inspiroitua toistensa toimista. Kokouksessa ilmeni, että koronakriisi on paljastanut varsinkin naisten digiosaamisen puutteet. Puutteita selittää muun muassa se, että naisilla ei tilastojen mukaan ole yhtä paljon laitteita ja tietokoneita kuin miehillä. Ministerit olivat yksimielisiä siitä, että jatkossa tulisi pohtia koulutuksen digitalisaatiota sekä työmarkkinoilla ja niiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajien osaamisen kehittämistä.      

 

Ministerikokouksen osallistujat 
 

  • Tuula Haatainen, Suomen työministeri
  • Anders Ygeman, Ruotsin integraatio- ja maahanmuuttoministeri
  • Hadia Tajik, Norjan työ- ja osallisuusministeri
  • Mattias Tesfaye, Tanskan ulkomaalais- ja integraatioministeri
  • Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Islannin sosiaali- ja työmarkkinaministeri
  • Paula Lehtomäki, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeriVieraat 
 

  • Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri
  • Vanhempi tutkija Jon Erik Dølvik, Fafo Research Foundation
  • Professori Tomas Berglund, Göteborgin yliopisto
  • Vanhempi tutkija Lars Østby, Norjan Tilastollinen keskustoimisto