Nuorten Pohjoismaiden neuvosto täyttää 50 vuotta

25.10.21 | Uutinen
UNR firar 50 år

UNR firar 50 år

Valokuvaaja
UNR / Norden.org
Nuorten Pohjoismaiden neuvosto (UNR) täyttää tänä vuonna 50 vuotta, ja virstanpylvästä juhlitaan Kööpenhaminassa pidettävässä juhlaistunnossa. Juhliin valmistautuva UNR:n presidentti Aldís Mjöll Geirsdóttir haluaa esitellä neuvoston tärkeää työtä, jolla vaikutetaan ennen kaikkea Pohjoismaiden neuvoston asialistaan.

Nuorten Pohjoismaiden neuvosto (UNR) on 50-vuotisen taipaleensa varrella tarjonnut nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa Pohjoismaiden neuvoston poliittisiin päätöksiin. Kaikki alkoi ensimmäisestä virallisesta kokouksesta Tukholmassa vuonna 1971. Sitä seurasi seminaareja, ja vähitellen UNR:stä kasvoi erillinen organisaatio, jolla on sihteeristö Helsingissä ja vuotuiset istunnot.

– UNR on ainutlaatuinen foorumi, joka koostuu demokraattisesti valituista pohjoismaisista nuorisoedustajista. UNR:n työ on todella tärkeää, ja se antaa nuorten omille edustajille mahdollisuuden vaikuttaa Pohjoismaiden neuvoston päätöksiin. Vaikutukset ovat selviä, ja moni Pohjoismaiden neuvoston päätös on syntynyt UNR:n aloitteesta, sanoo Aldís Mjöll Geirsdóttir, Nuorten Pohjoismaiden neuvoston presidentti vuonna 2021.

UNR:llä on nykyisin edustus Pohjoismaiden neuvoston kaikissa valiokunnissa, ja UNR:n puheenjohtaja istuu neuvoston puheenjohtajistossa. Näin varmistetaan nuorten suora vaikuttaminen pohjoismaiseen yhteistyöhön, mikä tekee UNR:stä kansainvälisesti ainutlaatuisen yhteistyöelimen.

Istunto päätapahtumana

UNR:n tärkein tapahtuma on vuotuinen istunto, joka järjestetään aina Pohjoismaiden neuvoston istuntoa edeltävänä viikonloppuna. Tämänvuotinen juhlaistunto pidetään 29.–31. lokakuuta, ja sen teemana on ”50 vuotta pohjoismaista nuorisopolitiikkaa”. UNR:n istunnossa hyväksyttävät päätöslauselmat välitetään Pohjoismaiden neuvoston istunnolle, joka pidetään 1.–4. marraskuuta.

– Nuorten ääntä on kuultava muissakin kuin suoraan heitä koskevissa asioissa – heidän tulee voida vaikuttaa kaikkiin Pohjoismaiden neuvoston asioihin. UNR:llä on valvontatehtävä suhteessa Pohjoismaiden neuvostoon. Se toteuttaa tehtävää tuomalla esiin nuoria koskettavia asioita sekä osallistumalla keskusteluun muiden edustajien tekemistä ehdotuksista. UNR:n työ on siksi korvaamattoman tärkeää, Aldís Mjöll Geirsdóttir sanoo.

Ilmastotaisto työlistan kärkipäässä

Aldís Mjöll Geirsdóttirin mukaan UNR:n tärkeysjärjestyksen kärkipäässä on ilmastonmuutos, joka on myös aikamme suurin haaste. Hän vaatii kaikilta Pohjoismailta välittömiä muutoksia, jotta Pohjolasta voisi tulla vision mukaisesti maailman kestävin alue vuoteen 2030 mennessä.

– Pohjola on maailman rikkaimpia alueita, ja me olemme myös suuria ilmastosaastuttajia. Vaurautemme vuoksi meillä on ainutlaatuiset edellytykset toteuttaa vihreä siirtymä oikeudenmukaisesti ja demokraattisesti. Pohjola on pieni alue, mutta sillä voi olla valtaisa rooli ilmastotaiston kansainvälisenä esikuvana. Jotta tähän päästäisiin ja yhteistyövisio toteutuisi, meidän on yhdessä vauhditettava vihreää kehitystä, Aldís Mjöll Geirsdóttir toteaa.

UNR työ tuottaa tulosta

Aldís Mjöll Geirsdóttir toteaa UNR:n työn tuottavan tulosta ja mainitsee esimerkkinä toisen ajankohtaisen asian: pohjoismaisen biodiversiteetti- ja ilmastorahaston.

– UNR on tähdentänyt, että nuorten rooli ilmastotaistossa on tunnustettava perustamalla uskottava ja demokraattinen ilmastorahasto, joka vahvistaisi pohjoismaisten nuorten päätäntävaltaa ilmastoasioissa. Onkin kiinnostavaa seurata, miten ehdotus nuorten pohjoismaisesta biodiversiteetti- ja ilmastorahastosta etenee käytännössä, Aldís Mjöll Geirsdóttir sanoo.

Faktaa:

– UNR:n juhlaistunto järjestetään Kööpenhaminassa 29.–31. lokakuuta 2021.

– Viimeisenä istuntopäivänä neuvostolle valitaan uusi presidentti ja puheenjohtajisto vuodeksi 2022.

– UNR:n sihteeristö aloitti toimintansa Helsingissä vuonna 2004.

– UNR kokoaa yhteen poliittisesti aktiivisia nuoria koko Pohjolan puoluekentältä, mikä edistää poliittista keskustelua yli puoluerajojen. UNR:n hyväksymillä päätöslauselmilla on näin ollen laaja poliittinen tuki.