Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Ungdomens Nordiska Råd firar 50 år

25.10.21 | Nyhed
UNR firar 50 år

UNR firar 50 år

Fotograf
UNR / Norden.org
I år fyller Ungdomens Nordiska Råd 50 år och det firas med en jubileumssession i Köpenhamn. Inför jubileet vill UNR:s president Aldís Mjöll Geirsdóttir lyfta fram det viktiga arbete som UNR gör, inte minst när det gäller att påverka agendan i Nordiska rådet.

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) har under sina 50 år sett till att unga är med och påverkar de politiska beslut som fattas i Nordiska Rådet. Det hela började med ett första officiellt möte i Stockholm 1971, fortsatte med seminarier och i dag har UNR vuxit till en separat organisation med ett sekretariat i Helsingfors och årliga sessioner.

- UNR är en unik plattform som består av unga demokratiskt valda representanter från de nordiska länderna. Det arbete som UNR gör är otroligt viktigt och innebär att de ungas egna representanter kan påverka beslut i Nordiska rådet. Effekten är tydlig och det finns många frågor som har blivit till beslut i Nordiska rådet på initiativ av UNR, säger Aldís Mjöll Geirsdóttir, president för Ungdomens Nordiska Råd under 2021.

UNR har i dag en plats i samtliga utskott i Nordiska Rådet och UNR:s ordförande sitter i rådets presidium. På så sätt säkerställs att unga kan påverka det nordiska samarbetet direkt, vilket gör UNR till ett unikt samarbetsorgan internationellt sett.

Sessionen viktigaste evenemanget

Det viktigaste evenemanget för UNR är den årliga sessionen som alltid arrangeras dagarna före Nordiska rådets session. Årets jubileumssession, den 29-31 oktober, har temat ”50 år av nordisk ungdomspolitik”. De resolutioner som tas fram under UNR-sessionen förs vidare till Nordiska rådets session, som i år hålls den 1-4 november.

- Unga människor ska inte bara höras när frågor som rör dem direkt diskuteras, de ska också ha inflytande över alla frågor i Nordiska rådet. UNR har en kontrollfunktion i Nordiska rådet - både genom att lyfta frågor för unga, men också genom att delta i diskussioner om förslag från de andra företrädarna. Därför är UNR:s arbete ovärderligt, säger Aldís Mjöll Geirsdóttir.

Klimatkampen är viktig

Klimatförändringen är en fråga som har hög prioritet i UNR och det är också den största utmaning vi står inför i dag, enligt Aldís Mjöll Geirsdóttir. Hon säger att alla nordiska länder måste gå samman och genomföra omedelbara förändringar om Norden ska kunna bli världens mest hållbara region i enlighet med visionen för 2030.

- Norden är en av världens rikaste regioner, samtidigt som vi också står för stora delar av klimatutsläppen. Vår rikedom innebär att vi har en utmärkt position för att kunna genomföra den gröna omställningen på ett rättvist och demokratiskt sätt. Norden är en liten region, men kan spela en enorm roll i kampen mot klimatkrisen genom att vara en viktig förebild för hela världen. För att uppnå det och den nordiska visionen måste vi påskynda den gröna utvecklingen och vi måste göra det tillsammans, säger Aldís Mjöll Geirsdóttir.

UNR ger resultat

Aldís Mjöll Geirsdóttir säger att UNR.s arbete ger resultat och nämner bland annat en aktuell konkret sak vid sidan av klimatfrågorna i stort – en klimatfond för biodiversitet:

- UNR har betonat att ungas roll i klimatkampen måste erkännas genom att inrätta en trovärdig och demokratisk klimatfond för att stärka ungas beslutskraft i klimatfrågor i Norden. Därför är det intressant att följa utvecklingen av Nordiska fonden för ungas arbete med biodiversitets- och klimatfrågor och hur det faktiskt utvecklas, säger Aldís Mjöll Geirsdóttir.

Fakta:

- UNR:s jubileumssession 2021 arrangeras den 29-31 oktober i Köpenhamn.

- På UNR:s sista sessionsdag väljs ny president och ett nytt presidium för 2022.

- År 2004 inledde UNR:s sekretariat i Helsingfors sitt arbete.

- UNR samlar unga politiska aktiva från hela Norden och från olika politiska partier vilket främjar politisk dialog över partigränserna. Det gör att UNR:s förslag har ett brett politiskt stöd.