Pohjoismaiden ministerit puolustavat taiteen ja kulttuurin vapautta

04.05.22 | Uutinen
De nordiska kulturministrarna träffades på Den Norske Opera & Ballett i Oslo för årets första ministermöte.
Valokuvaaja
Siri Ø Eriksen/norden.org

Pohjoismaiden kulttuuriministerit pitivät vuoden ensimmäisen yhteiskokouksensa Oslon oopperatalossa.

Taiteen vapaudella on ratkaiseva merkitys yhteiskunnan demokraattisuuden kannalta. Pohjoismaiden tuleekin edelläkävijäalueena puolustaa taiteen vapautta kansainvälisesti aikana, jolloin tämänkaltaiset arvot ovat uhattuina. Näin totesivat Pohjoismaiden kulttuuriministerit vuoden ensimmäisessä kokouksessaan Oslossa keskiviikkona.

Kulttuuriministerit kiteyttävät pohjoismaisessa yhteistyöohjelmassaan, että median, taiteen ja kulttuurin toiminnan, luomistyön ja levityksen on oltava vapaata.

– Taiteen ja kulttuurin vapaus on pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön keskiössä, ja haluamme globaalina edelläkävijäalueena korostaa taiteen vapautta kaikissa kansainvälisissä yhteyksissä. Demokratian toimivuuden kannalta on ratkaisevaa, että taiteella on vapaus herätellä ja provosoida sekä haastaa yhteiskuntarakenteita. Meidän tulee yhdessä esitellä Pohjoismaiden työtä, joka edistää taiteen vapautta avoimen ja demokraattisen yhteiskunnan tärkeänä edellytyksenä. Sananvapaus on Pohjoismaiden yhteinen perusarvo. Taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden vapauden vaaliminen taas on tärkeää aikana, jolloin nämä arvot ovat uhattuina, sanoo Norjan kulttuuri- ja tasa-arvoministeri Anette Trettebergstuen. Hän toimii vuonna 2022 myös Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvoston puheenjohtajana. 

Sananvapaus on Pohjoismaiden yhteinen perusarvo. Taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden vapauden vaaliminen taas on tärkeää aikana, jolloin nämä arvot ovat uhattuina.

Norjan kulttuuri- ja tasa-arvoministeri Anette Trettebergstuen

Taiteen vapaus, riippumattomuus ja välineellistäminen

Ministerien keskustelu taiteen vapauden edellytyksistä perustui hiljattain julkaistuun raporttiin ”Konstens och kulturens frihet i Norden”.  

Kulturanalys Nordenin tekemässä tutkimuskatsauksessa huomioidaan kolme keskeistä osa-aluetta: riippumattomuusperiaate, taiteen vapaus ja välineellistäminen.

– Tutkimusten mukaan taiteen ja kulttuurin odotetaan edistävän tavoitteiden saavuttamista yhä useammalla yhteiskunnan alalla. Tämä ajattelutapa leimaa sekä yleispolitiikkaa että yksityiskohtaisempaa ohjausta ja uhkaa nakertaa taiteen vapautta, sanoo raportin laatinut Ruotsin Kulttuurianalyysiviraston projektipäällikkö Pelle Amberntsson.   

Toisena löydöksenä on se, että taiteilijoihin ja kulttuuritoimijoihin kohdistuva viha, uhkailu ja häirintä ovat aito ongelma monessa Pohjoismaassa. Tutkimusten mukaan taiteen ja kulttuurin vapaus ja riippumattomuus ovat kiinni monista tekijöistä, kuten markkinoista, yleisöstä, tekijöistä ja etujärjestöistä. 

Pohjoismaat tiennäyttäjinä sodan ja levottomuuksien keskellä

Elämme geopoliittisessa todellisuudessa, jota leimaavat sota ja pandemia ja joka ajaa ahtaalle sananvapauden, lehdistönvapauden ja taiteen vapauden kaltaisia demokraattisia arvoja. Pohjola on tässä tilanteessa monin tavoin edelläkävijäalue myös suhteessa muihin maailman maihin ja alueisiin.

– Pohjoismaiden yhteiskunnille on tunnusomaista vahva sosiaalinen luottamus, joka on alueen yhteenkuuluvuuden ja pohjoismaisen yhteistyön perusta. Taide ja kulttuuri tukevat juuri tätä, ja Pohjoismaat voivat näyttää tietä vaalimalla vapaata ja avointa kulttuurielämää tänä sodan ja levottomuuksien leimaamana aikana, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki. 

Ukrainan kulttuuriperintöä suojeltava

Kulttuuriministerit keskustelivat kokouksessa myös Ukrainan tilanteesta. Ministerit korostivat Ukrainan kulttuuriperinnön suojelun tärkeyttä ja päättivät jatkossa priorisoida asiaa pohjoismaisessa kulttuuriyhteistyössä.