Nordiske ministre: Vern om kunstens og kulturen frie rolle

04.05.22 | Nyhet
De nordiska kulturministrarna träffades på Den Norske Opera & Ballett i Oslo för årets första ministermöte.
Fotograf
Siri Ø Eriksen/norden.org

De nordiske kulturministrene møttes i Den Norske Opera & Ballett i Oslo til årets første ministermøte.

Forutsetninger for kunstens frie rolle er avgjørende for et demokratisk samfunn, og som foregangsregion må de nordiske landene ta opp spørsmålet internasjonalt i en tid da verdier som disse er under press. Det var budskapet fra de nordiske kulturministrene på årets første ministermøte onsdag i Oslo.

I sitt nordiske samarbeidsprogram slår kulturministrene fast at mediene, kunsten og kulturen skal få virke, skapes og spres fritt.

– Kunstens og kulturens frie rolle er sentral i det nordiske kultursamarbeidet vårt, og som foregangsregion i verden vil vi bruke hver internasjonal anledning til å ta opp kunstnerisk frihet. For et velfungerende demokrati er det avgjørende at kunsten er fri til å skape refleksjon og provokasjon og utfordre samfunnsstrukturer. Sammen må vi vise fram de nordiske landenes arbeid for kunstnerisk frihet, som er en viktig forutsetning for et åpent og demokratisk samfunn. Ytringsfrihet er en grunnleggende verdi som vi deler i Norden, og behovet for å verne om kunstneres og kulturaktørers frie rolle er viktig i en tid da vi ser at disse verdiene er under press, sier Anette Trettebergstuen, Norges kultur- og likestillingsminister og leder for Nordisk ministerråd for kultur i 2022. 

Ytringsfrihet er en grunnleggende verdi som vi deler i Norden, og behovet for å verne om kunstneres og kulturaktørers frie rolle er viktig i en tid da vi ser at disse verdiene er under press.

Anette Trettebergstuen, Norges kultur- og likestillingsminister

Kunstnerisk frihet, armlengdes avstand og instrumentalisering

Ministrenes diskusjon om forutsetningene for kunstnerisk frihet tok utgangspunkt i den nylig publiserte rapporten Konstens och kulturens frihet i Norden.  

Tre sentrale områder som får oppmerksomhet i kunnskapsoversikten fra Kulturanalys Norden, er prinsippet om armlengdes avstand, kunstnerisk frihet og instrumentalisering.

– Forskningen viser at kunst og kultur forventes å bidra til å oppnå mål på stadig flere samfunnsområder i de nordiske landene. Dette synet preger både overordnet politikk og mer detaljert styring, og risikerer å utfordre den kunstneriske friheten, sier Pelle Amberntsson, prosjektleder hos Myndigheten för kulturanalys, som har utarbeidet rapporten.   

Et annet resultat er at det finnes reelle problemer med hat, trusler og trakassering av kunstnere og kulturutøvere i flere nordiske land. Dessuten viser forskning at forutsetningene for kunstens og kulturens frie og uavhengige rolle avhenger av flere faktorer som markedet, publikum, utøvere og interesseorganisasjoner, sier Pelle Amberntsson, prosjektleder hos Myndigheten för kulturanalys. 

De nordiske landene kan vise vei i en tid preget av krig og uroligheter

I en geopolitisk sammenheng preget av krig og pandemier, der demokratiske verdier som ytringsfrihet, mediefrihet og kunstnerisk frihet er under press, framstår Norden på mange områder som en foregangsregion. Det gjelder også sammenlignet med andre land og regioner i verden.

– De nordiske samfunnene kjennetegnes av høye nivåer av sosial tillit, som er grunnleggende for samholdet i regionen og for det nordiske samarbeidet. Kunst og kultur bidrar til nettopp dette, og de nordiske landene kan vise vei og verne om et fritt og åpent kulturliv i en tid preget av krig og uroligheter, sier Paula Lehtomäki, Nordisk ministerråds generalsekretær. 

Beskytt Ukrainas kulturarv

På møtet diskuterte de nordiske kulturministrene også situasjonen i Ukraina. Ministrene understreket betydningen av at den ukrainske kulturarven blir beskyttet. Dette prioriteres høyt av ministrene i det nordiske kultursamarbeidet framover.