Nordiske ministre: Vi skal værne om kunstens og kulturens frie rolle

04.05.22 | Nyhed
De nordiska kulturministrarna träffades på Den Norske Opera & Ballett i Oslo för årets första ministermöte.
Fotograf
Siri Ø Eriksen/norden.org

De nordiske kulturministre mødtes til årets første ministermøde på Den Norske Opera & Ballett i Oslo.

Forudsætningerne for kunstens frie rolle er afgørende for et demokratisk samfund, og som foregangsregion skal de nordiske lande tage spørgsmålet op internationalt i en tid, hvor værdier som disse er under pres. Det var budskabet fra de nordiske kulturministre ved årets første ministermøde onsdag i Oslo.

Kulturministrene fastslår i deres nordiske samarbejdsprogram for kultur, at medierne, kunsten og kulturen skal kunne virke, skabes og spredes frit.

– Kunstens og kulturens frie rolle er central i vores nordiske kultursamarbejde, og som foregangsregion i verden vil vi bruge enhver international anledning til at sætte fokus på kunstnerisk frihed. Det er afgørende for et velfungerende demokrati, at kunsten er fri til at skabe refleksion, provokere og udfordre samfundsstrukturerne. Sammen skal vi fremvise de nordiske landes arbejde for kunstnerisk frihed, som er en vigtig forudsætning for et åbent og demokratisk samfund. Ytringsfrihed er en grundlæggende værdi, som vi deler i Norden, og behovet for at værne om kunstneres og kulturaktørers frie rolle er vigtigt i en tid, hvor vi kan se, at disse værdier er under pres, siger Anette Trettebergstuen, Norges kultur- og ligestillingsminister og formand for Nordisk Ministerråd for Kultur 2022. 

Ytringsfrihed er en grundlæggende værdi, som vi deler i Norden, og behovet for at værne om kunstneres og kulturaktørers frie rolle er vigtigt i en tid, hvor vi kan se, at disse værdier er under pres.

Anette Trettebergstuen, Norges kultur- og ligestillingsminister

Kunstnerisk frihed, armslængdeprincippet og instrumentalisering

Ministrenes diskussion om forudsætningerne for kunstnerisk frihed tog udgangspunkt i rapporten "Konstens och kulturens frihet i Norden", som blev publiceret for nylig.  

Vidensoversigten fra Kulturanalys Norden fremhæver tre centrale områder: armslængdeprincippet, kunstnerisk frihed og instrumentalisering.

– Forskningen viser, at kunst og kultur forventes at bidrage til at opnå mål inden for flere og flere samfundsområder i de nordiske lande. Denne opfattelse præger både både den overordnede politik og den mere detaljerede styring, og der er risiko for, at det udfordrer den kunstneriske frihed, siger Pelle Amberntsson, projektleder hos Myndigheten för kulturanalys, som har udarbejdet rapporten.   

Et andet resultat er, at der er reelle problemer med had, trusler og chikane mod kunstnere og kulturaktører i flere nordiske lande. Desuden viser forskningen, at forudsætningerne for kunstens og kulturens frie og uafhængige rolle er betinget af flere faktorer, såsom markedet, publikum, aktører og interesseorganisationer, 

De nordiske lande kan vise vejen i en tid præget af krig og uroligheder

I en geopolitisk sammenhæng præget af krig og pandemier, hvor demokratiske værdier som ytringsfrihed, pressefrihed og kunstnerisk frihed er under pres, fremstår Norden på mange områder som en foregangsregion. Det gælder også, når vi sammenligner os med andre lande og regioner i verden.

– De nordiske samfund er kendetegnet ved høje niveauer af social tillid, som er grundlæggende for sammenhængen i regionen og for det nordiske samarbejde. Kunst og kultur bidrager til netop dette, og de nordiske lande kan vise vejen og værne om et frit og åbent kulturliv i en tid, som er præget af krig og uroligheder, siger Paula Lehtomäki, Nordisk Ministerråds generalsekretær. 

Beskyt Ukraines kulturarv

På mødet diskuterede de nordiske kulturministre også situationen i Ukraine. Ministrene understregede vigtigheden af, at den ukrainske kulturarv beskyttes. Dette bliver prioriteret højt af ministrene i det nordiske kultursamarbejde fremover.