Nordiska ministrar: Värna om konstens och kulturens fria roll

04.05.22 | Nyhet
De nordiska kulturministrarna träffades på Den Norske Opera & Ballett i Oslo för årets första ministermöte.
Fotograf
Siri Ø Eriksen/norden.org

De nordiska kulturministrarna träffades på Den Norske Opera & Ballett i Oslo för årets första ministermöte.

Förutsättningar för konstens fria roll är avgörande för ett demokratiskt samhälle och som föregångsregion måste de nordiska länderna lyfta frågan internationellt i en tid då värderingar som dessa är under press. Det var budskapet från de nordiska kulturministrarna vid årets första ministermöte på onsdagen i Oslo.

Kulturministrarna slår i sitt nordiska samarbetsprogram för kultur fast att medierna, konsten och kulturen ska få verka, skapas och spridas fritt.

- Konsten och kulturens fria roll är central i vårt nordiska kultursamarbete, och som föregångsregion i världen vil vi använda varje internationell anledning till att lyfta fram konstnärlig frihet. För ett välfungerande demokrati är det avgörande att konsten är fri till att skapa reflektion, provokation och utmana samhällsstrukturer. Tillsammans måste vi visa fram de nordiska ländernas arbete för konstnärlig frihet, som är en viktig förutsättning för ett öppet och demokratiskt samhälle. Yttrandefrihet är ett grundläggande värde som vi delar i Norden och behovet av att värna om konstnärers och kulturaktörers fria roll är viktigt i en tid då vi ser att dessa värderingar är under press, säger Anette Trettebergstuen, Norges kultur- och jämställdhetsminister och ordförande i Nordiska ministerrådet för kultur 2022. 

Yttrandefrihet är ett grundläggande värde som vi delar i Norden och behovet av att värna om konstnärers och kulturaktörers fria roll är viktigt i en tid då vi ser att dessa värderingar är under press.

Anette Trettebergstuen, Norges kultur- och jämställdhetsminister

Konstnärlig frihet, armlängds avstånd och instrumentalisering

Ministrarnas diskussion om förutsättningarna för konstnärlig frihet tog utgångspunkt i den nyligen publicerade rapporten Konstens och kulturens frihet i Norden.  

Tre centrala områden som uppmärksammas i kunskapsöversikten från Kulturanalys Norden är principen om armlängds avstånd, konstnärlig frihet och instrumentalisering.

– Forskningen visar att konst och kultur förväntas bidra till att uppnå mål inom allt fler samhällsområden i de nordiska länderna. Det här synsättet präglar både övergripande policys och mer detaljerad styrning, och riskerar att utmana den konstnärliga friheten, säger Pelle Amberntsson, projektledare på Myndigheten för kulturanalys som utarbetat rapporten.   

Ett annat resultat är att det finns reella problem med hat, hot och trakasserier mot konstnärer och kulturutövare i flera nordiska länder. Dessutom visar forskningen på att förutsättningarna för konstens och kulturens fria och oberoende roll beror på flera faktorer såsom marknaden, publiken, utövare och intresseorganisationer. 

De nordiska länderna kan visa vägen i en tid präglad av krig och oroligheter

I ett geopolitiskt sammanhang präglad av krig och pandemier där demokratiska värderingar som yttrandefrihet, mediefrihet och konstnärlig frihet är under press framträder Norden på många områden som en föregångsregion. Det gäller även jämfört med andra länder och regioner i världen.

- De nordiska samhällena kännetecknas av höga nivåer av social tillit som är grundläggande för sammanhållningen i regionen och för det nordiska samarbetet. Konst och kultur bidrar till just detta och de nordiska länderna kan visa vägen och värna om ett fritt och öppet kulturliv i en tid som präglas av krig och oroligheter, säger Paula Lehtomäki, Nordiska ministerrådets generalsekreterare. 

Skydda Ukrainas kulturarv

Under mötet diskuterade de nordiska kulturministrarna även situationen i Ukraina. Ministrarna underströk vikten av att det ukrainska kulturarvet skyddas. Detta prioriteras högt av ministrarna i nordiska kultursamarbetet framöver.