Pohjoismaiden neuvosto ajaa siviilivalmiusyhteistyön lisäämistä

25.01.22 | Uutinen
Erkki Tuomioja, Nordiska rådets president 2022.

Erkki Tuomioja, Nordiska rådets president 2022.

Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org

Erkki Tuomioja, Pohjoismaiden neuvoston presidentti 2022

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto haluaa, että Pohjoismaiden hallitukset seuraavat niin sanotun Enestamin raportin suosituksia pohjoismaisen siviilivalmiusyhteistyön lisäämisestä.

Puheenjohtajisto käsitteli Enestamin raporttia etäkokouksessaan 25. tammikuuta. Puheenjohtajiston päätöksen mukaan Pohjoismaiden neuvoston tulee aktiivisesti edistää sitä, että hallitukset ottavat pääosan suosituksista seurantaan mahdollisimman nopeasti.

– Pandemian aikana on nähty, että pohjoismaista yhteistyötä on syytä vahvistaa kriisiaikoina. Enestamin raportin suositukset ovat linjassa puheenjohtajiston näkemysten kanssa. Siviilivalmiusyhteistyön vahvistamiseen on juuri nyt hyvät edellytykset, joten puheenjohtajisto haluaa luoda hallituksille painetta raportin suositusten seuraamiseksi, sanoo Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2022 presidentti Erkki Tuomioja.

Enestamilta 12 suositusta

Enestamin raportti sisältää 12 suositusta. Enestam suosittaa muun muassa, että vastuu Pohjoismaiden siviilivalmiusyhteistyöstä annettaisiin pohjoismaisille yhteistyöministereille. Lisäksi Pohjoismaiden tulisi perustaa siviilivalmiuden yksikkö, toteuttaa rokotteiden yhteishankintojen pilottihanke ja selvittää yhteisten varmuusvarastojen mahdollisuuksia.

Puheenjohtajisto on valmis edistämään 11:tä suositusta, mutta haluaa prosessin edetessä asettaa ne tärkeysjärjestykseen. Puheenjohtajisto ei kannata Enestamin suositusta siitä, että raportin suosituksia tulisi voida toteuttaa myös pienemmissä ryhmissä. Se mahdollisuus on jo olemassa.

Puheenjohtajiston ehdotus etenee nyt Pohjoismaiden neuvoston täysistuntokäsittelyyn, joka on luvassa neuvoston maaliskuisessa teemaistunnossa.

Linjassa yhteiskuntaturvallisuusstrategian kanssa

Pohjoismaiden siviilivalmiutta käsittelevän strategiaselvityksen on laatinut Suomen entinen ministeri Jan-Erik Enestam Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta. Enestam esitteli suosituksensa Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Kööpenhaminassa vuonna 2021 sekä joulukuussa pidetyssä puheenjohtajiston kokouksessa.

Enestamin raportti on hyvin linjassa Pohjoismaiden neuvoston vuonna 2019 hyväksymän yhteiskuntaturvallisuusstrategian kanssa. Strategiassa on useita käytännön ehdotuksia varautumisyhteistyöstä, ja Pohjoismaiden neuvosto on pyrkinyt sen pohjalta luomaan hallituksille painetta siviilivalmiusyhteistyön vahvistamiseksi.

Uudistuksia budjettiprosessiin

Puheenjohtajisto käsitteli kokouksessaan myös Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2023 budjettia. Kokouksen vieraana oli pohjoismaisten yhteistyöministerien puheenjohtajana toimiva Norjan ministeri Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim. Hän keskusteli muun muassa Pohjoismaiden neuvoston ehdotuksesta, joka liittyy budjettiprosessin ja budjetin suuntaviivojen uudistamiseen.

Budjettiprosessi jatkuu 8. helmikuuta pidettävässä yhteistyöministerien kokouksessa, johon on kutsuttu myös Erkki Tuomioja.

Puheenjohtajisto kokoontui tänä vuonna ensimmäistä kertaa uuden puheenjohtajamaan Suomen, presidentti Tuomiojan ja varapresidentti Lulu Ranteen johdolla. Myös Pohjoismaiden neuvoston viisi puolueryhmää ja neljä valiokuntaa kokoontuivat etänä 24.–25. tammikuuta.

Seuraavan kerran neuvosto on koolla 21.–22. maaliskuuta teemaistunnossa, joka pidetään paikan päällä Malmössä, mikäli pandemiatilanne sen sallii.

Ota yhteyttä