Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Nordiska rådet trycker på för ökat civilt krissamarbete

25.01.22 | Nyhet
Erkki Tuomioja, Nordiska rådets president 2022.

Erkki Tuomioja, Nordiska rådets president 2022.

Photographer
Johannes Jansson/norden.org

Erkki Tuomioja, Nordiska rådets president 2022.

Nordiska rådets presidium vill att regeringarna i Norden följer upp rekommendationerna i den så kallade Enestam-rapporten, som innehåller en rad förslag till ökat nordiskt samarbete inom civil krisberedskap.

Presidiet behandlade Enestam-rapporten vid ett digitalt möte den 25 januari. I sitt beslut konstaterar presidiet att Nordiska rådet aktivt bör bidra till att regeringarna följer upp huvuddelen av rapportens rekommendationer så fort som möjligt.

- Under pandemin har vi sett att det finns ett behov av att stärka det nordiska samarbetet i kristider. De rekommendationer som lyfts fram i Enestam-rapporten är i linje med presidiets ståndpunkter. Just nu finns ett momentum för att stärka samarbetet inom civil krisberedskap och därför vill vi i presidiet trycka på regeringarna så att de följer upp på rapportens rekommendationer, säger Erkki Tuomioja, som är president för Nordiska rådet under 2022.

Tolv förslag i Enestam-rapporten

Enestam-rapporten innehåller tolv rekommendationer. Där föreslås bland annat att de nordiska samarbetsministrarna ska få ansvar för samarbetet inom civil krisberedskap, att det inrättas en nordisk nätverksenhet för civil krisberedskap, att man genomför ett pilotprojekt för gemensam upphandling av vaccin och att man undersöker möjligheten till gemensamma beredskapslager.

Presidiet är berett att gå vidare med elva av Enestams förslag, men vill i den fortsatta processen rangordna dem i viktighetsordning. Rekommendationen om att göra det möjligt för en mindre grupp länder att gå vidare med vissa förslag i rapporten får inte stöd i presidiet eftersom den möjligheten redan existerar.

Presidiets förslag går nu vidare till hela Nordiska rådet som behandlar frågan i plenum på Temasessionen i mars.

I linje med strategin för samhällssäkerhet

Det är Jan-Erik Enestam, tidigare minister i Finland, som har utarbetat rapporten på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Han presenterade sina rekommendationer vid Nordiska rådets session i Köpenhamn 2021 och på ett presidiemöte i december.

Enestams rapport går mycket i linje med Nordiska rådets strategi för samhällssäkerhet från 2019. Strategin innehåller flera konkreta förslag till beredskapssamarbete och den har stått som grund när Nordiska rådet de senaste åren har tryckt på regeringarna för att stärka det civila krissamarbetet.

Förnyad budgetprocess

På sitt möte behandlade presidiet också Nordiska ministerrådets budget för 2023. Norges samarbetsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, som är ordförande för de nordiska samarbetsministrarna under 2022, gästade mötet för att bland annat diskutera Nordiska rådets förslag till en förnyad budgetprocess och budgetprioriteringar.

Budgetprocessen fortsätter på samarbetsministrarnas möte den 8 februari dit också Erkki Tuomioja har bjudits in.

Presidiets möte var det första under 2022 med det nya presidentskapet från Finland, presidenten Tuomioja och vicepresidenten Lulu Ranne. Också Nordiska rådets fem partigrupper och fyra utskott höll digitala möten möten den 24-25 januari.

Nästa gång Nordiska rådet möts är 21-22 mars. Då hålls Temasessionen, denna gång fysiskt i Malmö om pandemin tillåter.

Contact information