Nordisk Råd vil øge det udenrigspolitiske samarbejde

01.11.17 | Nyhed
Bertel Haarder
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
Nordisk Råd ønsker, at de nordiske lande styrker samarbejdet om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik. Det fremgår af rådets nye internationale strategi, som bliver godkendt på sessionen i Helsingfors den 1. november.

I strategien, som gælder for 2018-2022, opfordrer rådet de nordiske regeringer til i højere grad at udnytte de muligheder, der ligger i det nordiske samarbejde på trods af forskellige allianceforhold.

– Sammen har vi en stor strategisk betydning militært og sikkerhedspolitisk. Det nordiske forsvarssamarbejde udgør ingen trussel, men det bidrager til stabilitet og forudsigelighed i regionen, lyder det i strategien.

Nordisk Råd ønsker, at de nordiske lande fortsætter deres indsats inden for fredsmægling og civil krisehåndtering og arbejder for, at demokrati og retsstatsprincippet, menneskers ligeværd og menneskerettigheder altid står højt på den internationale dagsorden.

Det fremgår også af strategien, at alle erfaringer viser, at de nordiske lande kan få stor og ofte afgørende indflydelse, når de har fundet fælles fodslag før møder og i internationale fora. Forberedende møder og koordinering bør være reglen og ikke undtagelsen.

Præsidenten er stolt

Nordisk Råds præsident, Britt Lundberg, er stolt over dokumentet og siger, at det angiver en tydelig retning for rådets internationale arbejde.

– Vores strategi indeholder også nogle særlige rekommandationer til vores regeringer. Nordisk Råd har ofte påtalt vigtigheden af, at nordiske ambassader og diplomatiske repræsentationer placeres samme sted. Ud over omkostningseffektivitet tror vi også, at det kan bidrage til et øget professionelt samarbejde og en stærkere fælles nordisk identitet og synlighed, sagde Lundberg.

Fælle nordiske værdier fremhæves

Nordisk Råd ønsker også, at de nordiske lande fortsætter deres indsats inden for fredsmægling og civil krisehåndtering og arbejder for, at demokrati og retsstatsprincippet, menneskers ligeværd og menneskerettigheder altid står højt på den internationale dagsorden.

På klimaområdet konstaterer Nordisk Råd, at Norden er en foregangsregion og en katalysator, når det gælder FN's bæredygtighedsmål. Rådet ønsker at bidrage til, at FN-målene får øget opmærksomhed i "bilaterale samtaler og i internationale fora, hvor vi deltager".

Nordisk Råd ønsker især at prioritere samarbejdet i nærområderne, hvor Østersøen, Arktis og EU har en særlig status.

Kontakt