Nordiska rådet vill samarbeta mer inom utrikespolitik

01.11.17 | Nyhet
Bertel Haarder
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
Nordiska rådet vill att de nordiska länderna stärker sitt samarbete inom utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiken. Det sägs i rådets nya internationella strategi som godkändes vid sessionen i Helsingfors den 1 november.

I strategin, som gäller för 2018-2022, uppmanar rådet de nordiska regeringarna att i högre grad utnyttja möjligheterna som ligger i det nordiska samarbetet, trots olika alliansförhållanden.

- Tillsammans har vi stor strategisk militär och säkerhetspolitisk betydelse. Nordiska försvarssamarbetet hotar ingen, men bidrar till stabilitet och förutsägbarhet i regionen, heter det i strategin.

Nordiska rådet vill att de nordiska länderna fortsätter sin insats inom fredsmäkling och civil krishantering och arbetar för att demokrati, rättsstatsprinciperna, alla människors lika värde och mänskliga rättigheter alltid står högt på den internationella agendan.

I strategin sägs också att all erfarenhet visar att när de nordiska länderna har pratat ihop sig före möten och i internationella fora, så kan de få stort och ofta avgörande inflytande. Förmöten och koordinering bör vara regel hellre än undantag.

Presidenten stolt

Nordiska rådets president Britt Lundberg är stolt över dokumentet och säger det visar en tydlig riktning för rådets internationella arbete.

- I vår strategi har vi också några särskilda rekommendationer till våra regeringar. Nordiska rådet har ofta påtalat vikten av att nordiska ambassader och diplomatiska beskickningar samlokaliseras. Vi tror att detta, förutom kostnadseffektivitet, också kan bidra till ökat professionellt samarbete och en starkare gemensam nordisk identitet och synlighet, sade Lundberg.

Gemensamma nordiska värden lyfts fram

Nordiska rådet vill ocskå att de nordiska länderna fortsätter sin insats inom fredsmäkling och civil krishantering och arbetar för att demokrati, rättsstatsprinciperna, alla människors lika värde och mänskliga rättigheter alltid står högt på den internationella agendan.

På klimatområdet konstaterar Nordiska rådet att Norden är föregångare och pådrivare när det gäller FN:s hållbarhetsmål. Rådet vill bidra till att FN-målen får ökad uppmärksamhet i "bilaterala samtal och i internationella fora där vi deltar".

Nordisk råd vill särskilt prioritera samarbete i närområdena där Östersjön, Arktis och EU står i en särställning.

Kontakt