Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto: Uudistetaan Helsingin sopimus ja asetetaan pohjoismainen puolustus- ja turvallisuuskomitea

25.06.24 | Uutinen
Militärövining
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org
Pohjoismaiden neuvoston alainen työryhmä on selvittänyt viime kesästä lähtien Helsingin sopimuksen päivitystarvetta. Ryhmän esitystä Pohjoismaiden hallituksille annettavaksi suositukseksi käsiteltiin Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston kesäkokouksessa Islannissa 25. kesäkuuta 2024. Lisäksi puheenjohtajisto käsitteli ehdotusta pohjoismaisesta puolustus- ja turvallisuuskomiteasta.

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto päätti kokouksessaan jatkaa työtä, jossa valmistellaan Pohjoismaiden hallituksille annettavaa suositusta Helsingin sopimuksen päivittämisestä. Pohjoismaiden neuvoston parlamentaarikkojen odotetaan äänestävän ehdotuksesta neuvoston istunnossa Reykjavikissa lokakuussa. Työryhmän mukaan Pohjoismaiden neuvoston tulisi suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, että ne nimittävät komitean laatimaan konkreettisen ehdotuksen Helsingin sopimuksen päivittämiseksi. 

Uusia mahdollisuuksia ja haasteita

Työryhmä katsoo, että Helsingin sopimuksen mahdolliseen päivitykseen tulisi sisällyttää useita uusia artikloja pohjoismaisesta yhteistyöstä. Nykyisessä sopimuksessa ei esimerkiksi mainita lainkaan ilmastopolitiikkaa, vaikka siitä on tullut tärkeä pohjoismainen yhteistyöalue. Myös rajaestetyö on asia, jota voitaisiin ryhmän mielestä korostaa. 

Muita aiheita, joita työryhmä suosittelee sisällyttämään mahdolliseen päivitykseen, ovat turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, siviiliturvallisuus, varautuminen ja yhteiskuntaturvallisuus sekä lasten ja nuorten oikeudet ja heidän osallistamisensa pohjoismaiseen yhteistyön, mukaan lukien Nuorten Pohjoismaiden neuvoston rooli. Ryhmä toteaa, että Helsingin sopimuksen tulisi heijastella Pohjoismaiden haasteita ja mahdollisuuksia. 

– Helsingin sopimus pitää päivittää ajan tasalle. Muuten pohjoismainen yhteistyö uhkaa menettää osittain merkityksensä ja jäädä ajastaan jälkeen, sanoo Pohjoismaiden neuvoston varapresidentti Oddný G. Harðardóttir

Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti haluavat liittyä tasavertaisina kumppaneina Helsingin sopimukseen ja siten pohjoismaiseen yhteistyöhön. Työryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden hallituksia kehotetaan vahvistamaan Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin osallistumismahdollisuuksia pohjoismaisessa yhteistyössä. 

Pohjoismainen puolustus- ja turvallisuuskomitea

Pohjoismaiden neuvosto on tehnyt Islannin puheenjohtajakaudella ehdotuksen pohjoismaisesta puolustus- ja turvallisuuskomiteasta, johon kuuluisi parlamentaarikkoja kaikista Pohjoismaista. Ehdotuksen taustalla on se, että Pohjolassa on jo lukuisia kansallisia puolustus- ja turvallisuuskomiteoita, ja aiheesta on laadittu raportteja ja selontekoja. Pohjoismaisella mandaatilla toimiva komitea kuitenkin puuttuu.  

– Koko Pohjola on nyt osa Natoa, ja Nordefcolle on hyväksytty uusi visio. Pohjoismaisen puolustus- ja turvallisuuskomitean perustamiselle pitäisi näin olla kaikki edellytykset. Meidän tulisi kehittää yhteisiä turvallisuuspoliittisia analyysejä keskeisistä kysymyksistä, kuten arktisen alueen, Pohjois-Atlantin ja Itämeren kehityksestä sekä kokonaispuolustuksen kehittämisestä muun muassa kyberturvallisuuden ja hybridiuhkien näkökulmasta, sanoo Pohjoismaiden neuvoston presidentti Bryndís Haraldsdóttir

Ehdotuksessa todetaan, että komitean toimeksiantajana tulisi olla Pohjoismaiden puolustusministerit hallitustensa edustajina. Kokonaisvaltaisen pohjoismaisen näkökulman ja parlamentaarisen osallistumisen varmistamiseksi on ratkaisevan tärkeää, että myös Pohjoismaiden parlamentit ovat edustettuina komiteassa. 

Ehdotuksen mukaan puolustus- ja turvallisuuskomitealla tulisi olla laaja mandaatti sekä poliitikko- ja asiantuntijakokoonpano. Työn keskeisiä elementtejä voisivat olla yhteinen turvallisuuspoliittinen analyysi arktisen alueen, Pohjois-Atlantin ja Itämeren kehityksestä sekä kokonaispuolustuksen kehittäminen, jossa keskityttäisiin muun muassa kyberturvallisuuteen ja hybridiuhkiin. Työn keskiössä pitäisi olla yleinen turvallisuus, yhteinen tilannekuva ja puolustusta koskevien kansallisten päätöksentekoprosessien parempi koordinointi. 

– Olen tyytyväinen siihen, että Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto on päättänyt jatkaa työtä, jossa valmistellaan Pohjoismaiden hallituksille annettavia suosituksia turvallisuus- ja puolustuspoliittisen yhteistyön vahvistamisesta ja Helsingin sopimuksen uudistamisesta, sanoo Pohjoismaiden neuvoston johtaja Kristina Háfoss