Nordisk Råds præsidium: Helsingforsaftalen bør fornyes, og der er brug for en nordisk forsvars- og sikkerhedskommission

25.06.24 | Nyhed
Militärövining
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
En arbejdsgruppe i Nordisk Råd har siden sidste sommer arbejdet med at kortlægge behovet for en opdatering af Helsingforsaftalen. Gruppens anbefalinger til de nordiske regeringer blev behandlet på Nordisk Råds præsidiums sommermøde i Island den 25. juni 2024, hvor man også behandlede forslaget om en nordisk forsvars- og sikkerhedskommission.

Nordisk Råds præsidium besluttede at arbejde videre med en anbefaling om at opdatere Helsingforsaftalen. Nordisk Råds parlamentarikere forventes at stemme om forslaget på Nordisk Råds session i Reykjavik i oktober. Arbejdsgruppen foreslår, at Nordisk Råd anbefaler de nordiske regeringer at nedsætte en nordisk kommission, som kan udarbejde et konkret forslag til en opdatering af Helsingforsaftalen. 

Nye udfordringer og muligheder

Arbejdsgruppen foreslår, at en eventuelt fornyet Helsingforsaftale bør indeholde flere nye artikler om nordisk samarbejde. Den nuværende aftale nævner for eksempel ikke klimapolitik, selvom det i dag er et vigtigt nordisk samarbejdsområde. Også grænsehindringsarbejde er noget, som efter gruppens mening kan fremhæves. 

Arbejdsgruppen anbefaler derudover, at den eventuelle opdatering også omfatter børn og unges rettigheder og inkludering, herunder også Ungdommens Nordisk Råds rolle, borgernes sikkerhed, beredskab og samfundssikkerhed samt forsvars- og sikkerhedspolitik. Gruppen konstaterer, at det er vigtigt, at Helsingforsaftalen afspejler de udfordringer og muligheder, som Norden står overfor. 

– Vi er nødt til at opdatere Helsingforsaftalen, så den bliver mere tidssvarende. Ellers risikerer vi, at det nordiske samarbejde mister en del af sin betydning og aktualitet, siger Oddný G. Harðardóttir, som er vicepræsident for Nordisk Råd. 

Færøerne, Grønland og Åland ønsker at blive ligeværdige partnere i Helsingforsaftalen og dermed i det nordiske samarbejde. For at imødekomme dette ønske fra Færøerne, Grønland og Åland foreslår arbejdsgruppen, at de nordiske landes regeringer opfordres til at muliggøre en styrket deltagelse for dem i det nordiske samarbejde. 

Nordisk forsvars- og sikkerhedskommission

Nordisk Råd har under det islandske præsidentskab fremlagt et forslag om en nordisk forsvars- og sikkerhedskommission, hvor parlamentarikere fra alle de nordiske lande indgår. Baggrunden for initiativet er, at der findes en række forskellige nationale forsvars- og sikkerhedskommissioner, rapporter og udredninger i Norden, men der findes ingen kommission med et nordisk mandat på dette område.  

– Hele Norden er nu med i NATO, er der er blevet vedtaget en ny NORDEFCO-vision. Dermed bør alle forudsætninger for en nordisk forsvars- og sikkerhedskommission være til stede. Vi bør udarbejde fælles sikkerhedspolitiske analyser om centrale anliggender såsom udviklingen i Arktis, Nordatlanten og Østersøen samt udviklingen af totalforsvaret med fokus på blandt andet cybersikkerhed og hybride trusler, siger Nordisk Råds præsident Bryndís Haraldsdóttir

Man konstaterer, at opdragsgiveren bør være de nordiske regeringer via forsvarsministrene. For et sikre et holistisk nordisk perspektiv og parlamentarisk forankring er det afgørende, at de nordiske parlamenter også er repræsenteret i kommissionen. 

Ifølge forslaget bør man sikre forsvars- og sikkerhedskommissionen et bredt mandat samt en bred faglig og politisk sammensætning. De centrale elementer i arbejdet kunne omfatte en fælles sikkerhedspolitisk analyse af udviklingen i Arktis, Nordatlanten og Østersøen samt udviklingen af totalforsvaret med fokus på blandt andet cybersikkerhed og hybride trusler. Overordnet sikkerhed, en fælles analyse af den aktuelle situation samt bedre koordinering af de nationale forsvarsbeslutningsprocesser bør være centrale for arbejdet. 

– Det er glædende, at Nordisk Råds præsidium har besluttet at arbejde videre med anbefalinger til de nordiske regeringer om et styrket nordisk forsvars- og sikkerhedspolitisk samarbejde og en fornyelse af Helsingforsaftalen, siger Kristina Háfoss, som er rådsdirektør for Nordisk Råd.