Helsingin sopimus

De nordiske flag
Photographer
Ane Cecilie Blichfeldt
Yhteistyösopimus Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välillä (Helsingin sopimus). Sopimus allekirjoitettiin maaliskuun 23 päivänä 1962 ja tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta samana vuonna.

Alkuperäistä tekstiä on muutettu sopimuksilla, jotka on allekirjoitettu helmikuun 13 päivänä 1971, maaliskuun 11 päivänä 1974, kesäkuun 15 päivänä 1983, toukokuun 6 päivänä 1985, elokuun 21 päivänä 1991, maaliskuun 18 päivänä 1993 ja syyskuun 29 päivänä 1995. Viimeisimmät muutokset astuivat voimaan tammikuun 2 päivänä 1996.