Pohjoismaiden valtiovarainministerit keskustelivat sodan talousvaikutuksista

28.06.22 | Uutinen
Nordiska finansministrar, MR-Finans, i Norge 2022
Photographer
Kenneth Hætta/Norges Finansdepartement
Pohjoismaiden valtiovarainministerit tapasivat Norjan Eidsvollissa 27. kesäkuuta. Kokouksen asialistalla olivat muun muassa Ukrainan sodan talouspoliittiset seuraukset sekä valtion rooli sota-, pandemia- ja muina poikkeusaikoina.

Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on ollut suuret vaikutukset maailmantalouteen, mikä näkyy muun muassa energian, elintarvikkeiden ja raaka-aineiden kallistumisena. Norjan-kokous antoi Pohjoismaiden valtiovarainministereille mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia toimenpiteistä, joita kukin maa on tehnyt ja suunnittelee tekevänsä sodan vuoksi.

Kaikkien Pohjoismaiden taloustilanne on haastava, mutta rahapolitiikka on normalisoitumassa pandemian jälkeisen elpymisen ansiosta. Ukrainan sota asettaa kuitenkin julkiselle taloudelle uusia haasteita. Sota luo tarvetta ohjata lisäresursseja puolustukseen ja pakolaisten vastaanottoon sekä tänä vuonna että tulevina vuosina. Tämä vaikuttaa rahapolitiikkaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Ministerit keskustelivat kokouksessaan siitä, miten haasteellista on tasapainottaa kireitä työmarkkinoita ja korkeaa inflaatiota suhteessa puolustusmenojen kasvuun ja vaatimuksiin hintojen nousun kompensoimisesta.

Valtion rooli poikkeusaikoina

Valtiovarainministerit pohtivat myös valtion roolia poikkeusaikojen taloudellisissa kompensaatiotoimissa. Asiasta on tullut päivänpolttava koronapandemian ja Ukrainan sodan myötä.

Ministerit keskustelivat siitä, miten valtion tulisi vastata muun muassa yksityisten toimijoiden vaatimuksiin taloudellisten kompensaatioiden tarjoamisesta. Pohjoismailla on yhteiset haasteet, ja ministerit saivat mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia suurten kansantaloudellisten haasteiden hallinnasta kriisiaikoina.

Kokouksen puheenaiheena oli myös ilmasto. Erityisesti pohdittiin sitä, miten Pohjoismaiden valtiovarainministeriöt voivat edistää ilmaston ja talouden kannalta kestävää kehitystä sisällyttämällä ilmastotoimet osaksi talouspolitiikkaa.