De nordiske finansministre diskuterede de økonomiske følger af krigen

28.06.22 | Nyhed
Nordiska finansministrar, MR-Finans, i Norge 2022
Photographer
Kenneth Hætta/Norges Finansdepartement
De nordiske finansministre mødtes i Eidsvoll 1814 i Norge den 27. juni. På dagsordenen var blandt andet de finanspolitiske konsekvenser af krigen i Ukraine og statens rolle, når det gælder indsatser i ekstraordinære perioder som krig og pandemier.

Den russiske invasion af Ukraine har haft store økonomiske konsekvenser for verdensøkonomien, blandt andet som følge af højere priser på energi, fødevarer og råvarer. Mødet i Norge gav de nordiske finansministre mulighed for at udveksle erfaringer om de konkrete tiltag, som de forskellige lande har vedtaget og planlægger at vedtage som følge af krigen.

Den økonomiske situation er udfordrende for alle de nordiske lande, men finanspolitikken er på vej mod en normalisering efter genstarten af økonomien efter pandemien. Samtidig lægger krigen i Ukraine et nyt pres på de offentlige budgetter. Krigen medfører blandt andet et behov for at afsætte flere ressourcer til forsvaret – både i år i de kommende år – og det samme gælder for flygtningemodtagelsen. Det har konsekvenser for finanspolitikken på både kort og lang sigt.

På mødet diskuterede ministrene udfordringen med at balancere det stramme arbejdsmarked og den høje inflation i forhold til øgede forsvarsudgifter og krav om kompensation for stigende priser.

Statens rolle i særlige situationer

Finansministrene diskuterede også statens rolle, når det gælder økonomisk kompensation under særlige omstændigheder. Denne problemstilling er blevet højaktuel i kølvandet af coronapandemien og også som følge af krigen i Ukraine.

Ministrene diskuterede blandt andet, hvordan staten skal forholde sig til krav om økonomisk kompensation i krisetider fra blandt andet private aktører. De nordiske lande har de samme udfordringer, og ministrene fik på mødet mulighed for at udveksle erfaringer om, hvordan store samfundsøkonomiske udfordringer håndteres i krisetider.

Også klimaproblemet blev diskuteret på mødet. Et vigtigt spørgsmål i den forbindelse er, hvordan de nordiske finansministerier kan bidrage til en både klimamæssigt og økonomisk bæredygtig udvikling ved at integrere indsatsen mod klimaforandringerne i den økonomiske politik.