Pohjoismainen malli inspiroi kansainvälisiä toimijoita New Yorkissa

26.09.18 | Uutinen
Jeppe Albers, UNGA
Valokuvaaja
André Jamholt/norden.org
– Väkivaltaisten ääriliikkeiden ja radikalisoitumisen torjunta vaatii kumppanuuksia, yhteistyötä ja sitouttamista ylhäältä alas- ja alhaalta ylös -lähestymistapojen mukaisesti, toteaa YK:n virkamies. Juuri tätä voi tarjota Nordic Safe Cities -verkosto.

Nordic Safe Cities -verkoston johtaja Jeppe Albers puhui tällä viikolla YK:n yleiskokouksen korkean tason oheistapahtumassa, jossa keskeisten kansainvälisten sidosryhmien edustajat pohtivat väkivaltaisten ääriliikkeiden ja terrorismin torjuntaa ja ennaltaehkäisyä.

– Pohjoismainen malli on saanut paljon kiinnostusta osakseen. Etenkin kiinnostaa se, miten malli takaa kansallisen ja alueellisen tuen kansalaisjärjestöjen sekä esimerkiksi koulujen, poliisin ja sosiaalipalveluiden toteuttamille paikallisille toimille, Jeppe Albers sanoo.

Näkemyksen vahvisti YK:n terrorismintorjuntakeskuksen apulaisjohtaja Steven Siqueira, joka hänkin puhui oheistapahtumassa.

– Väkivaltaisten ääriliikkeiden ja radikalisoitumisen torjunta vaatii kumppanuuksia, yhteistyötä ja sitouttamista ylhäältä alas- ja alhaalta ylös -lähestymistapojen mukaisesti.

Steven Siqueira, YK:n terrorismintorjuntakeskuksen apulaisjohtaja

Pohjoismainen ennaltaehkäisymalli

Nordic Safe Cities -verkosto osallistuu YK:n yleiskokousviikkoon saadakseen kansainvälistä huomiota pohjoismaiselle ennaltaehkäisymallille ja vahvistaakseen kansainvälisiä kumppanuuksia. Viikon aikana Nordic Safe Citiesin edustajilla on myös tapaamiset YK:n terrorismintorjuntakeskuksen ja New Yorkin poliisilaitoksen kanssa. Lisäksi verkosto on edustettuna korkean tason suljetussa kokouksessa, johon osallistuu terrorismin torjunnan ja ennaltaehkäisyn kansainvälisiä asiantuntijoita ja järjestöjä. 

– Kansainväliset toimijat näyttävät keskittyvän yhä enemmän paikallisiin ja ennaltaehkäiseviin toimiin. Enää ei siis keskitytä pelkästään turvallisuuteen, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston vanhempi erityisasiantuntija Catrine Bangum.

Hän on tyytyväinen siihen, että Pohjoismaat pääsevät esittelemään ennaltaehkäisymalliaan ja tutustumaan uusiin lähestymistapoihin eri puolilta maailmaa.

Osallistumalla YK:n yleiskokoukseen voimme vahvistaa terrorismin ennaltaehkäisyn pohjoismaista mallia. Samalla pääsemme jakamaan Pohjoismaiden monivuotista kokemusta siitä, miten voimme taata kaupunkien turvallisuuden ja huolehtia samalla kaupunkien muutosjoustavuudesta ja kaikkien kaupunkilaisten osallisuudesta.

Catrine Bangum

40 pohjoismaista kaupunkia

Nordic Safe Cities -verkosto on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston Demokratia, osallisuus ja turvallisuus -ohjelmaa. Verkosto tehostaa kaupunkien turvallisuuteen liittyvien tietojen, ohjeiden ja työkalujen vaihtoa paikallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. 

Nordic Safe Cities -verkostossa on mukana yli 40 pohjoismaista kaupunkia. Ne kerryttävät yhdessä osaamista ja jakavat hyviä käytäntöjä turvallisuuden, luottamuksen, suvaitsevuuden ja muutosjoustavuuden varmistamisesta.

Lue lisää työstämme ja siitä, miten saat oman kaupunkisi mukaan verkostoon. 

Ota yhteyttä