Den nordiska modellen inspirerade globala aktörer i New York

26.09.18 | Nyhet
Jeppe Albers, UNGA
Fotograf
André Jamholt/norden.org
– Att bekämpa våldsam extremism och radikalisering kräver partnerskap, samarbete och engagemang både på topp- och gräsrotsnivå, säger FN-tjänsteman. Det är vad Nordic Safe Cities kan leverera.

Nordic Safe Cities direktör Jeppe Albers har i veckan talat på ett sidoevenemang på hög nivå vid FN:s generalförsamling tillsammans med centrala aktörer från hela världen, som alla arbetar för att förebygga och bekämpa våldsam extremism och terrorism.

– Vi upplever ett stort intresse för den nordiska modellen, särskilt hur den säkerställer nationellt och regionalt stöd för att inspirera lokala insatser från det civila samhällets organisationer och organ såsom skolor, polisen och socialtjänsten, säger Jeppe Albers.

Denna uppfattning förstärktes i ett tal av vice direktören för FN:s center för terrorismbekämpning, Steven Siqueira.

Att bekämpa våldsam extremism och radikalisering kräver partnerskap, samarbete och engagemang både på topp- och gräsrotsnivå.

Steven Siqueira, vice direktör FN:s center för terrorismbekämpning

Den nordiska förebyggande modellen

Nordic Safe Cities medverkar vid FN:s generalförsamling för att skapa global uppmärksamhet kring den nordiska förebyggande modellen och stärka internationella partnerskap. Nordic Safe Cities ska under dagarna i New York också träffa FN:s center för terrorismbekämpning och polisen i New York samt delta i ett slutet högnivåmöte med globala experter och organisationer som förebygger och bekämpar terrorism. 

– Internationella aktörer verkar fokusera alltmer på lokala och förebyggande insatser. De fokuserar inte längre på enbart trygghet och säkerhet, säger Catrine Bangum, seniorrådgivare på Nordiska ministerrådet.

Hon gläder sig över möjligheten att få presentera den nordiska förebyggande modellen och få veta mer om nya strategier över hela världen

Genom att medverka vid FN:s generalförsamling kan vi stärka den nordiska förebyggande modellen. Vi kan också dela med oss av flera års erfarenhet i Norden, där vi inte bara har arbetat med att säkerställa trygga städer, men också med att skapa inkluderande och tåliga städer för alla i samhället.

Catrine Bangum

40 nordiska städer

Nordic Safe Cities är en del av Nordiska ministerrådets program för demokrati, inkludering och säkerhet. Nätverket fungerar som en plattform för att stärka utbyte av kunskap, riktlinjer och verktyg för att säkerställa trygga städer på lokal, regional och internationell nivå. 

Nordic Safe Cities nätverk innehåller över 40 nordiska städer. De samlar kunskap och utbyter bästa praxis om hur man kan säkerställa trygga, tillitsfulla, toleranta och tåliga städer.

Läs mer om vårt arbete och hur din stad kan bli en del av nätverket. 

Kontakt