Den nordiske modellen inspirerte globale aktører i New York

26.09.18 | Nyhet
Jeppe Albers, UNGA
Fotograf
André Jamholt/norden.org
– Å motvirke voldelig ekstremisme og radikalisering fordrer partnerskap, samarbeid og engasjement både ovenfra og nedenfra, sier FN-tjenestemann. Dette er noe Nordic Safe Cities kan levere.

Denne uka har Jeppe Albers, direktør for Nordic Safe Cities, hatt innlegg på et sidearrangement ved FNs generalforsamling sammen med sentrale interessenter fra hele verden som alle arbeider med å forhindre og motvirke voldelig ekstremisme og terrorisme.

– På disse arrangementene opplever vi en stor interesse for den nordiske modellen og for hvordan modellen sikrer støtte på nasjonalt og regionalt nivå for å inspirere til handling på lokalt nivå fra sivilsamfunnsorganisasjoner og instanser som skoler, politi og sosialtjenester, sier Jeppe Albers.

Denne oppfatningen ble styrket av Steven Siqueira, viseadministrerende direktør for FNs antiterrorsenter, i hans tale på arrangementet.

Å motvirke voldelig ekstremisme og radikalisering fordrer partnerskap, samarbeid og engasjement både ovenfra og nedenfra

Steven Siqueira, viseadministrerende direktør for FNs antiterrorsenter

Den nordiske forebyggingsmodellen.

Nordic Safe Cities er med på FNs generalforsamling for å bidra til global oppmerksomhet rundt den nordiske forebyggingsmodellen og styrke internasjonale partnerskap. I løpet av dagene i New York møter Nordic Safe Cities også FNs antiterrorsenter og New York-politiet og er med på et lukket høynivåmøte med globale eksperter og organisasjoner som arbeider med å forhindre og motvirke terrorisme. 

– Internasjonale aktører ser ut til å fokusere mer på lokale og preventive tiltak enn vi har sett før. De beveger seg bort fra et rent fokus på sikkerhet og sikringstiltak, sier Catrine Bangum, seniorrådgiver ved Nordisk ministerråd.

Hun setter pris på denne muligheten til å dele den nordiske forebyggingsmodellen og få informasjon om nye tilnærminger rundt omkring i verden.

Ved å være til stede på FNs generalforsamling får vi mulighet til å styrke den nordiske forebyggingsmodellen og dele den mangeårige erfaringen vi har i Norden, ikke bare med å arbeide for å sikre trygge byer, men også med å skape inkluderende og motstandsdyktige byer for alle innbyggere.

Catrine Bangum

40 nordiske byer

Nordic Safe Cities er en del av Nordisk ministerråds program for demokrati, inkludering og sikkerhet (DIS). Nettverket fungerer som en plattform for å styrke utvekslingen av kunnskap, retningslinjer og verktøy som skal sørge for trygge byer på lokalt, regionalt og internasjonalt nivå. 

Mer enn 40 byer møtes gjennom Nordic Safe Cities-nettverket og arbeider sammen for å samle kunnskap og dele beste praksiser for hvordan man kan sørge for trygge, tillitsfulle, tolerante og motstandsdyktige byer.

Du kan lese mer om arbeidet vårt og hvordan din by kan bli del av nettverket, her: 

Kontakt