Rajaesteneuvosto: Rajatyöntekijöille myönnettävä poikkeus verosäännöistä

03.12.20 | Uutinen
Paskontrol i Københavns lufthavn
Photographer
Anna Rosenberg/norden.org
Rajaesteneuvosto kehottaa jälleen Pohjoismaiden valtiovarain- ja veroministereitä myöntämään rajatyöntekijöille poikkeuksen nykyisistä säännöistä, jotta näiden ei tarvitsisi maksaa veroja kahteen maahan. Monet rajatyöntekijät, jotka asuvat yhdessä ja työskentelevät toisessa Pohjoismaassa, voivat joutua maksamaan veroja kahteen maahan pandemian takia tehtävien etätöiden takia.

Puheenjohtaja Bertel Haarder on lähettänyt koko rajaesteneuvoston puolesta ministereille kirjeen, jossa hän kuvailee ongelmaa. Rajaesteneuvosto pyytää valtiovarain- ja veroministereitä jo toista kertaa myöntämään rajatyöntekijöitä koskevan poikkeuksen pandemian aikana. Edellisellä kerralla Suomen, Ruotsin ja Tanskan ministerit kieltäytyivät tekemästä poikkeusta, mutta lupasivat jatkaa vuoropuhelua.

Ongelma koskee pandemian takia kotoa käsin tehtävää työtä sekä työn verotusmaan määräytymistä. Pohjoismaisen verosopimuksen mukaan rajatyöntekijät maksavat veroja työskentelymaahan. Pandemian aikana monet rajatyöntekijät ovat kuitenkin työnantajansa kehotuksesta työskennelleet kotoa käsin, minkä seurauksena rajatyöntekijän on maksettava veroa asuinmaahansa jokaiselta etätyöpäivältä.

Juutinrauman alueella on oma erityisverosopimus, Juutinrauman sopimus, jonka mukaan tavalliset säännöt eivät koske rajatyöntekijää, mikäli hän on työskennellyt kotoa käsin yli 50 prosenttia kolmen kuukauden ajan. Tavallisesti näissä tilanteissa veroa maksetaan asuinmaahan.

Ei kaksoisverotusta

Rajaesteneuvosto huomauttaa, että mikäli nykyisiin verosääntöihin ei saada poikkeusta, tämä aiheuttaa ylimääräistä hallinnollista työtä sekä yksityishenkilöille että veroviranomaisille. Jotkut rajatyöntekijät voivat myös joutua maksamaan huomattavasti korkeampia veroja, vaikkei kenenkään kohdalla olekaan kyse kaksinkertaisesta verotuksesta.

Toisessa kirjeessään rajaesteneuvosto toteaa, että pandemia ei ole hellittämässä ja että sen seurauksena rajaestetyöntekijöiden ongelmat jatkuvat ja lisääntyvät entisestään. Sen vuoksi rajaesteneuvosto haluaa ministerien tarttuvan asiaan uudelleen. Kirjeessä viitataan myös siihen, että esimerkiksi Luxemburgissa ongelma on saatu ratkaistua naapurimaiden kanssa sovittujen poikkeusten avulla.

– Toivomme, että valtiovarainministerit käyvät uudelleen vuoropuhelua ongelmasta ja päättävät tilapäisestä poikkeuksesta. Asiaan on saatu ratkaisu muualla Euroopassa ja sen täytyy onnistua myös Pohjolassa, toteaa rajaesteneuvoston puheenjohtaja Bertel Haarder, Tanskan kansankäräjien jäsen ja entinen pitkäaikainen ministeri.

”Verokysymys turhauttaa”

Bertel Haarder painottaa, että sosiaaliturvasta vastaavat pohjoismaiset ministerit ovat päässeet yhteisymmärrykseen rajatyöntekijöitä koskevasta poikkeuksesta pandemian aikana. Poikkeuksen mukaan rajatyöntekijät kuuluvat edelleen työskentelymaan sääntöjen piiriin, vaikka he tekevät etätöitä pandemian takia. Samaa mallia voitaisiin käyttää verotusasioissakin.

– Verokysymys turhauttaa ja huolettaa rajatyöntekijöitä. Rajatyöntekijöiden ja yritysten on vaikeaa hahmottaa ei-vapaaehtoisen etätyöskentelyn taloudellisia seurauksia. Korviimme on kantautunut huolestuttavia uutisia siitä, että rajatyöntekijät matkustavat työpaikalleen Tanskaan ja Ruotsiin vain sen takia, ettei heitä alettaisi verottaa asuinmaassa. Se on täysin ristiriidassa maiden suositusten kanssa mutta on inhimillisesti ymmärrettävää, sillä ihmiset eivät halua riskeerata omaa talouttaan tässä tiukassa tilanteessa, Bertel Haarder sanoo.