Rajaesteneuvostolle vahvempi mandaatti toimia kriisiaikoina

20.12.21 | Uutinen
Öresundsbron i solnedgång.
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Pohjoismainen rajaesteneuvosto saa entistä vahvemman toimeksiannon vuoden 2022 alussa. Jatkossa neuvosto voi toimia nopeammin ja määrätietoisemmin kriisiaikoina, jos vapaa liikkuvuus joutuu ahtaalle.

Koronapandemia on osoittanut, että kriisit voivat haastaa Pohjoismaiden vapaan liikkuvuuden. Samalla on nähty, että rajaesteneuvostolla voi olla tärkeä tehtävä Pohjoismaiden välisen liikkuvuuden turvaamisessa kriisitilanteissa.

Pohjoismaiset yhteistyöministerit haluavat ottaa tästä vaarin, ja rajaesteneuvoston vuosien 2022–2024 toimeksiannossa selvennetäänkin neuvoston roolia kriisiaikoina.

Monen toimijan yhteistyötä

Uuden toimeksiannon mukaan rajaesteneuvoston tulee lyhyellä varoitusajalla koota tietoa ja ilmoittaa hallituksille kriisiaikoina ilmenevistä liikkuvuusongelmista sekä ehdottaa ratkaisuja ja tarjota osaamistaan pyydettäessä.

Työtä tulee tehdä yhdessä pohjoismaisten ja raja-alueverkostojen kanssa. Niihin kuuluvat muun muassa Pohjoismaiden ministerineuvoston Info Pohjola -neuvontapalvelu sekä raja-alueiden neuvontapalvelut eli Pohjoiskalotin rajaneuvonta, Øresunddirekt ja Grensetjänsten Norge-Sverige.  Rajaestetyössä vahvistetaan lisäksi yhteistyötä ja kontakteja Pohjoismaiden neuvoston kanssa.

Tärkeä osa visiotyötä

Uusi toimeksianto vahvistaa niin ikään rajaesteneuvoston ja pohjoismaisten yhteistyöministerien välistä yhteistyötä. Osapuolten on määrä tavata vuodesta 2022 lähtien vähintään kerran vuodessa dialogia ja tiedonvaihtoa varten.

– Vapaan liikkuvuuden edistäminen edellyttää kaikkien osapuolten joustavaa yhteistyötä. Uusi toimeksianto määrittelee rajaesteneuvoston ja muiden keskeisten toimijoiden roolit tässä työssä. Kaikkien on tehtävä yhteistyötä, jotta Pohjolasta voisi tulla vision mukaisesti maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä, sanoo pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist. Hän toimii vuonna 2021 myös pohjoismaisten yhteistyöministerien puheenjohtajana.

Uusien rajaesteiden syntymistä ehkäistävä

Rajaesteneuvoston on jatkossa määrä varmistaa myös se, että lasten ja nuorten sekä vammaisten ihmisten näkökulmat tulevat huomioiduksi neuvoston työssä. Tämä tapahtuu kutsumalla Nuorten Pohjoismaiden neuvoston ja vammaisalan pohjoismaisen yhteistyöneuvoston edustajia rajaesteneuvoston kokouksiin.

– Rajaesteiden poistaminen on tärkeä osa pohjoismaista visiotyötä. Haasteena on kuitenkin myös se, että kansallinen lainsäädäntötyö sekä EU- ja Eta-määräysten täytäntöönpano synnyttävät uusia rajaesteitä. Pohjoismaiset yhteistyöministerit kohdistavat uudessa toimeksiannossamme huomiota myös tähän, ja se on tärkeä signaali jäsenmaille, sanoo rajaesteneuvoston vuoden 2022 puheenjohtaja Vibeke Hammer Madsen.

Rajaesteneuvoston jäsenet vuonna 2022

Uuden toimeksiannon lisäksi on vahvistettu rajaesteneuvoston kokoonpano vuodeksi 2022. Pohjoismaiden, Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin hallitukset ovat nimittäneet neuvostoon seuraavat jäsenet:

Vibeke Hammer Madsen, Norja (puheenjohtaja)

Annette Lind, Tanska

John Johannessen, Färsaaret

Kimmo Sasi, Suomi

Max Andersson, Ahvenanmaa

Siv Friðleifsdóttir, Islanti

Sven-Erik Bucht, Ruotsi

Grönlanti, valitaan myöhemmin

 

Rajaesteneuvosto on poliittisesti nimitetty mutta riippumaton elin. Neuvoston tehtävänä on auttaa tekemään Pohjolasta integroitunut alue, jonka asukkaat voivat helposti työskennellä, muuttaa, opiskella ja perustaa yrityksiä yli rajojen. Neuvosto sai toimeksiantonsa Pohjoismaiden hallituksilta vuonna 2014.