Rajaesteneuvostoon norjalainen liike-elämän huippunimi

28.09.18 | Uutinen
Vibeke Hammer Madssen

Vibeke Hammer Madsen, rajaesteneuvoston jäsen

Valokuvaaja
Anna Rosenberg
Yksi Norjan kokeneimmista liikenaisista Vibeke Hammer Madsen saa paikan rajaesteneuvostossa.
– Olen erittäin tuloshakuinen, hän kertoo.

Pohjoismainen rajaesteneuvosto pyrkii saamaan aikaan poliittisia ratkaisuja Pohjolan asukkaiden vapaata liikkuvuutta estävien rajaesteiden poistamiseksi.

Esteistä raportoivat usein ihmiset ja yritykset, jotka ovat kohdanneet ongelmia tehdessään töitä toisessa Pohjoismaassa tai asettautuessaan toiseen Pohjoismaahan. Kyseessä voivat olla kaikenlaiset asiat maksamatta jääneestä työttömyyskorvauksesta toisistaan poikkeaviin rakennusstandardeihin, jotka vaikeuttavat rakennusyritysten työskentelyä naapurimaassa.

Lähellä yrityksiä

– Minusta on täysin loogista, että rajaesteneuvostossa on myös elinkeinoelämää nähneitä jäseniä. Pohjoismaille on äärimmäisen tärkeää, että tavarat ja palvelut voivat kulkea maiden välillä rajoista riippumatta. Olen tehnyt tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa niin monen vuoden ajan, että olen hyvin perillä näistä asioista, Vibeke Hammer Madsen toteaa.

Vibeke Hammer Madsen on toiminut 16 vuoden ajan Norjan elinkeinoelämän keskusliiton Virken toiminnanjohtajana, ja liiton jäsenmäärä on hänen aikanaan kasvanut 9 000 yritysjäsenestä 21 000:een.

Vaikeaa pienyrityksille

Muutaman kuukauden kuluttua hän jättää nykyisen työnsä ja saa siten vapaammat kädet ja aikaa hoitaa myös muita tehtäviä mm. muutamien yritysten hallituksissa – ja rajaesteneuvostossa.  

Millaisia mahdollisuuksia mielestäsi yrityksillä on harjoittaa toimintaansa toisessa Pohjoismaassa?

– Suuret yritykset kuten Orkla, Telenor ja Hydro löytävät kyllä keinot. Norjassa – samoin kuin muissa Pohjoismaissa – on kuitenkin enimmäkseen pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Norjan yrityksistä 90 prosentissa on alle 20 työntekijää.  Näissä yrityksissä rajaesteet voidaan kokea ylivoimaisiksi, Hammer Madsen kertoo.

Vahva toimeksianto

Pohjoismaiden pääministerit sekä pohjoismaiset yhteistyöministerit ovat vuoden 2018 alusta alkaen vahvistaneet rajaesteneuvoston toimeksiantoa. Toimeksiannossa selkeytetään sitä, että rajaesteneuvoston tehtävänä on edistää pääministerien yhteistä visiota tehdä Pohjolasta ”maailman integroitunein alue”. Kansalliset edustajat saavat nyt enemmän toimintavapauksia, esimerkiksi mahdollisuuden kutsua vastuuministereitä, työmarkkinaosapuolia ja muita toimijoita yhteiseen kokoukseen rajaesteiden ratkomiseksi.

Haluaa poistaa kaupankäynnin esteitä

– Minulle on tärkeää, että kaikkien Pohjoismaiden pääministerit priorisoivat tätä työtä, ja että he todella haluavat nähdä tuloksia.  

Mitä toivot saavasi aikaan?

– Aion ajaa voimakkaasti kaupankäynnin esteiden poistamista, mutta olen tehtävässäni vielä liian uusi pystyäkseni asettamaan niitä tärkeysjärjestykseen. Aloitan luomalla itselleni verkoston Norjassa ja uppoudun käytännön työhön. Haluan nähdä, että työ tuottaa tuloksia, Vibeke Hammer Madsen sanoo.

Ota yhteyttä