Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norsk.

Norsk næringslivstopp til Grensehinderrådet

28.09.18 | Nyhed
Vibeke Hammer Madsen

Vibeke Hammer Madsen, ledamot i Gränshinderrådet

Fotograf
Anna Rosenberg
En av Norges mest erfarne næringslivstopper, Vibeke Hammer Madsen, tar plass i Grensehinderrådet.
– Jeg er veldig resultatorientert, sier hun.

Det nordiske Grensehinderrådet jobber med å forsøke å presse fram politiske løsninger på grensehindre, hindre som begrenser den frie bevegeligheten i Norden.

Ofte har hindrene blitt rapportert av mennesker og foretak som selv har fått problemer når de har jobbet eller prøvd å etablere seg i et nordisk naboland. Det kan gjelde alt fra dagpenger som ikke er utbetalt, til uforenlige byggebestemmelser som gjør det vanskelig for byggefirmaer å jobbe på tvers av grensene.

Har levd nær bedriftene

– For meg er det helt logisk at Grensehinderrådet også har medlemmer med næringslivets perspektiv. Det er uhyre viktig for Norden med flyt av varer og tjenester over landegrensene. Jeg har levd tett med bedriftene i så mange år at jeg har god innsikt i hvordan det fungerer, sier Vibeke Hammer Madsen.

I 16 år har Vibeke Hammer Madsen vært administrerende direktør for den norske næringslivsorganisasjonen Virke, som under hennes ledelse har vokst fra 9000 til 21 000 medlemmer.

Vanskelig for mindre bedrifter

Om noen måneder forlater hun dette oppdraget, får en friere rolle og mer tid til andre oppgaver: noen styreoppdrag – og nordisk grensehinderarbeid.  

Hvordan opplever du bedriftenes muligheter for å drive virksomhet på tvers av grensene i Norden?

– De store foretakene – Orkla, Telenor, Hydro – finner løsninger. Men både Norge og de andre nordiske landene består av små og mellomstore bedrifter. 90 prosent av Norges bedrifter har færre enn 20 ansatte.  For disse bedriftene kan grensehindrene være uoverstigelige, sier hun.

Sterkt mandat

Siden starten av 2018 har Grensehinderrådet arbeidet med et sterkere mandat fra de nordiske stats- og samarbeidsministrene. Mandatet tydeliggjør at Grensehinderrådet skal bidra til å realisere statsministrenes visjon om Norden som “verdens mest integrerte region”. Blant annet får de nasjonale representantene større frihet til å handle, ved for eksempel å innkalle til møter med berørte ministre, med partene i arbeidslivet og andre aktører som kan bidra til å løse grensehindrene.

Vil løse handelshindre

– Det er viktig for meg at dette arbeidet er prioritert av statsministrene i alle de nordiske landene – og at man faktisk vil ha resultater.  

Hva håper du å kunne utrette?

– Jeg skal jobbe for løsninger av handelshindre, men jeg er foreløpig for ny til å ha rukket å prioritere hvilke. Nå skal jeg bygge opp et nettverk rundt meg selv i Norge. Jeg er veldig opptatt av det praktiske arbeidet. Jeg må se resultater, sier Vibeke Hammer Madsen.

Kontakt