Norsk näringslivstopp till Gränshinderrådet

28.09.18 | Nyhet
Vibeke Hammer Madsen

Vibeke Hammer Madsen, ledamot i Gränshinderrådet

Photographer
Anna Rosenberg
En av Norges mest erfarna näringslivstoppar, Vibeke Hammer Madsen, tar plats i Gränshinderrådet.
- Jag är väldigt resultatinriktad, säger hon.

Det nordiska Gränshinderrådet jobbar med att försöka pressa fram politiska lösningar på gränshinder, hinder som begränsar den fria rörligheten i Norden.

Ofta har hindren rapporterats av människor och företag som själva fått problem när de jobbat eller försökt etablera sig i ett nordiskt grannland. Det kan gälla alltifrån utebliven a-kassa till oförenliga byggbestämmelser som gör det svårt för byggföretag att jobba över gränserna.

Levt nära företagen

-    För mig är det helt logiskt att Gränshinderrådet också har medlemmar med näringslivets perspektiv. Det är oerhört viktigt för Norden med ett flyt av varor och tjänster över landsgränserna. Jag har levt  tätt med företagen i så många år, att jag har en god insikt om hur det fungerar,  säger Vibeke Hammer Madsen.

Sedan 16 år är Vibeke Hammer Madsen vd för den norska näringslivsorganisationen Virke, som under hennes ledning vuxit från 9000 till 21 000 medlemmar.

Svårt för mindre företag

Om några månader lämnar hon det uppdraget , får en friare roll och mer tid till andra uppgifter: några styrelseuppdrag - och nordiskt gränshinderarbete.
 

Hur upplever du företagens möjligheter att bedriva verksamhet över gränserna i Norden?
-    De stora företagen – Orkla, Telenor, Hydro – finner lösningar. Men både Norge och övriga nordiska länder består av små och medelstora företag. 90 procent av Norges företag har färre än 20 anställda.  För dessa företag kan gränshindren vara oöverstigliga, säger hon.

Starkt mandat

Sedan starten av 2018 arbetar Gränshinderrådet med ett starkare mandat från de nordiska stats- och samarbetsministrarna. Mandatet tydliggör att Gränshinderrådet ska bidra till att förverkliga statsministrarnas vision om Norden som ”världens mest integrerade region”.
Bland annat får de nationella representanterna större frihet att agera, genom att exempelvis kalla till möten med berörda ministrar, med arbetsmarknadens parter och andra aktörer som kan bidra till att lösa gränshindren.

Vill lösa handelshinder

-     Det är viktigt för mig att detta arbete är prioriterat av statsministrarna i alla de nordiska länderna  - och att man faktiskt vill ha resultat.
 

Vad hoppas du kunna uträtta?


-    Jag ska pusha för lösningar av handelshinder, men fortfarande är jag för ny för att ha hunnit prioritera vilka. Nu ska jag bygga upp ett nätverk runt mig själv i Norge  Jag är väldigt upptagen av det praktiska arbetet. Jag behöver se resultat, säger Vibeke Hammer Madsen.

Contact information