Tuulivoimaloiden kierrätys vaatii yhteispohjoismaisen strategian

04.11.21 | Uutinen
Windmills
Valokuvaaja
Norden.org
Tuulivoimarakentamisen edistäminen on tärkeä osa vihreää siirtymää, mutta mitä vanhoille tuulivoimaloille tapahtuu? Pohjoismaiden neuvoston mukaan tarvitaan yhteispohjoismainen strategia varmistamaan, että tuulivoimaloiden purkaminen ja tuulivoimateollisuuden jätteiden kierrätys tapahtuu kestävällä tavalla.

– Tuulivoimalat ovat ilmaston kannalta suotuisia ja niillä on työllistävä vaikutus, mutta meillä on myös vastuu siitä, että voimaloiden purkamisesta syntyvät jätteet kuten lasikuitu kierrätetään asianmukaisesti. Jätteitä ei tule kaivaa maahan, upottaa mereen tai jättää kaatopaikalle, Tanskan sosiaalidemokraattien edustaja Anders Kronborg sanoo.

Rajalliset kierrätysmahdollisuudet

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle yhteispohjoismaisen strategian laatimista tuulivoimaloiden kestävästä kierrätyksestä. Tällä hetkellä on rajalliset mahdollisuudet kierrättää etenkin tuulivoimaloiden lapojen komposiittimateriaaleja. 

Vihreitä alusta loppuun

Tuulivoimateollisuuden jätteiden aiheuttama ongelma kasvaa Pohjoismaissa sitä mukaa, kun maissa siirrytään uusiutuvaan energiantuotantoon. Vuoteen 2030 mennessä on odotettavissa, että 3 400 Tanskan 4 200:sta tuulivoimalasta poistetaan käytöstä. Myös Norjassa nähdään uusien kasvavien jätevirtojen aiheuttamat haasteet, joiden käsittelemiseksi se toivoo Suomen ja Ruotsin kanssa yhteistä strategiaa.

– Maailman vihreän siirtymän kärkialueen on tietenkin oltava myös tuulivoimaloiden kierrätyksen kärjessä. Olemme sen velkaa lapsillemme ja lapsenlapsillemme. Tuulivoimaloiden on oltava vihreitä alusta loppuun saakka, Anders Kronborg toteaa.