Genanvendelse af vindkraftværker kræver en fælles nordisk strategi

04.11.21 | Nyhed
Windmills
Photographer
Norden.org
Udbygning af vindkraft er en vigtig del af den grønne omstilling – men hvad sker der, når vindmøllerne er blevet for gamle? Nordisk Råd mener, at der er behov for en fælles nordisk strategi for at sikre, at nedtagning af vindkraftværker og genanvendelse af affald fra vindmølleindustrien foregår på en bæredygtig måde.

– Vindkraftværker er gode for klimaet og skaber arbejdspladser, men vi har også et ansvar for, at affaldsprodukter som glasfiber fra vindkraftværkerne bliver genanvendt ordentligt, når vindmøllerne skal kasseres. Det skal ikke graves ned, dumpes i havet eller smides på lossepladsen, siger Anders Kronborg (Danmark) fra Socialdemokratiet.

Begrænset mulighed for genanvendelse

Nordisk Råd anbefaler Nordisk Ministerråd at skabe en fælles nordisk strategi for en bæredygtig genanvendelse af vindkraftværker. Lige nu er mulighederne begrænset til genanvendelse af kompositmateriale fra vindmølleindustrien, primært fra vingerne. 

Grønne fra start til slut

Problemet med affald fra vindmølleindustrien kommer til at vokse i Norden i takt med omstillingen til vedvarende energi. Det forventes at 3.400 ud af 4.200 vindmøller skal tages ud af brug i Danmark inden 2030. Også i Norge er der udfordringer med nye, stigende affaldsmængder, og her ønsker man sammen med Sverige og Finland en fælles strategi for, hvordan affaldet bedst håndteres.

– Den region, der går forrest i verden, når det gælder den grønne omstilling, skal selvfølgelig også gå forrest i genanvendelsen af vindkraftværker. Det skylder vi vores børn og børnebørn. Vindkraftværker skal være grønne fra start til slut, siger Anders Kronborg.