Återvinning av vindkraftverk behöver gemensam nordisk strategi

04.11.21 | Nyhet
Windmills
Photographer
Norden.org
Att bygga ut vindkraften är en viktig del av den gröna omställningen – men vad händer när vindkraftverken blivit gamla? För att nedtagning av vindkraftverk och återvinning av avfall från vindkraftsindustrin sker på ett hållbart sätt krävs en gemensam nordisk strategi, anser Nordiska rådet.

- Vindkraftverk är bra för klimatet och skapar arbetstillfällen, men vi har också ett ansvar för att avfallsprodukter som glasfiber från vindkraftverken blir återvunna ordentligt när verken kasseras. De ska inte grävs ner, dumpas i havet eller lämnas på soptippar, säger Anders Kronborg från Socialdemokraterna Danmark.

Begränsad möjlighet att återvinna

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att skapa en gemensam nordisk strategi för att hållbart återvinna vindkraftverk. Just nu är möjligheterna begränsade att återvinna kompositmaterial från vindkraftsindustrin, främst från vindkraftsverkens vingar. 

Gröna från början till slut

Problemet med avfall från vindkraftsindustrins kommer att växa i Norden, i takt med att vi ställer om till förnybar energiproduktion. Till 2030 förväntas 3400 av 4200 vindkraftverk i Danmark tas ur bruk. Även Norge ser utmaningar med nya växande avfallsströmmar och önskar tillsammans med Sverige och Finland en gemensam strategi för hur dessa bäst ska hanteras.

- Den region i världen som går allra först i den gröna omställningen - ska självklart också gå först i återanvändningen av vindkraftverk. Det är vi skyldiga våra barn och barnbarn. Vindkraftverk ska vara gröna från start till slut, säger Anders Kronborg.