Gjenvinning av vindkraftverk trenger en felles nordisk strategi

04.11.21 | Nyhet
Windmills
Fotograf
Norden.org
Å bygge ut vindkraft er en viktig del av den grønne omstillingen – men hva skjer når vindkraftverkene har blitt gamle? For at demontering av vindkraftverk og gjenvinning av avfall fra vindkraftindustrien skal skje på en bærekraftig måte, kreves det en felles nordisk strategi, mener Nordisk råd.

– Vindkraftverk er bra for klimaet og skaper arbeidsplasser, men vi har også et ansvar for at avfallsprodukter som glassfiber fra vindkraftverkene blir gjenvunnet ordentlig når vindkraftverkene skal kasseres. De skal ikke graves ned, dumpes i havet eller etterlates på søppelhauger, sier Anders Kronborg fra Socialdemokratiet i Danmark.

Begrenset mulighet til å gjenvinne

Nordisk råd anbefaler Nordisk ministerråd å skape en felles nordisk strategi for å gjenvinne vindkraftverk på en bærekraftig måte. Akkurat nå er mulighetene begrenset til å gjenvinne komposittmateriale fra vindkraftindustrien, først og fremst fra vingene. 

Grønne fra start til slutt

Problemet med avfall fra vindkraftindustrien kommer til å vokse i hele Norden i takt med at vi stiller om til fornybar energiproduksjon. Fram mot 2030 forventes 3400 av 4200 vindkraftverk å tas ut av bruk i Danmark. Også Norge ser utfordringer med nye voksende avfallsstrømmer og ønsker sammen med Sverige og Finland en felles strategi for hvordan disse best kan håndteres.

– Den regionen i verden som går foran i den grønne omstillingen, må selvfølgelig også gå foran i gjenbruk av vindkraftverk. Det skylder vi våre barn og barnebarn. Vindkraftverk skal være grønne fra start til slutt, sier Anders Kronborg.