Uusi kysely selvittää raja-alueiden tilannetta koronan jälkeen

06.07.22 | Uutinen
Människor på en tågperrong med munskydd mot covid-19.

Covid-19

Photographer
Ricky John Molloy / Norden.org
Miten Pohjoismaiden raja-alueilla asuvat, pendelöivät ja toimivat ihmiset kokevat koronarajoitusten jälkeisen ajan? Vieläkö häiriöitä ilmenee, vai sujuuko rajan yli liikkuminen jo kivuttomasti? Pohjoismainen rajaesteneuvosto selvittää näitä asioita uudessa kyselytutkimuksessa.

Tämä on järjestyksessä neljäs rajaesteneuvoston toteuttama kysely. Aiemmat tutkimukset tehtiin keskellä pandemiaa, jolloin Pohjoismaiden maakohtaiset rajoitukset vaikeuttivat merkittävästi rajaseutujen elämää.

Yksityishenkilöiden ja yritysten vapaata liikkuvuutta edistävä rajaesteneuvosto haluaa tällä kertaa selvittää, miten rajat ylittävä liikkuvuus sujuu koronarajoitusten poistamisen jälkeen.

– Saamme näin viitteitä siitä, onko elämä palannut normaaliksi, vai vieläkö raja-alueilla ilmenee toimenpiteitä vaativia häiriöitä. Toivottavasti saamme tietoa myös siitä, onko pandemialla ollut laajempia vaikutuksia rajat ylittävään liikkuvuuteen, sanoo rajaesteneuvoston puheenjohtaja Vibeke Hammer Madsen.

Kohdistettu raja-alueille ja päivittäin pendelöiville

Kysely kohdistetaan ihmisille, jotka asuvat, työskentelevät, opiskelevat tai harjoittavat yritystoimintaa raja-alueella. Lisäksi neuvosto haluaa tavoittaa ihmiset, jotka liikkuvat kahden Pohjoismaan väliä työn, opiskelun, yritystoiminnan tai muun syyn vuoksi.

Kysely on suunnattu etupäässä niille raja-alueille, joilla päivittäinen pendelöinti on suurinta. Vastaajat voivat kuitenkin ilmoittaa myös muita maayhdistelmiä, esimerkiksi Tanska–Norja ja Ahvenanmaa–Ruotsi.

Neljäs kysely toteutetaan entiseen tapaan verkkolomakkeella. Tälläkin kertaa rajaesteneuvoston yhteistyökumppaneina ovat Pohjoismaiden ministerineuvoston Info Pohjola -neuvontapalvelu sekä Pohjoismaiden rajaneuvontapalvelut: Øresunddirekt, Grensetjänsten Norge-Sverige ja Pohjoiskalotin rajaneuvonta.

Kyselylomake on avoinna elokuun loppuun asti.

Raportti ministereille

Neuvontapalvelut ovat maaliskuun 2020 puolivälistä lähtien raportoineet koronan aiheuttamista vapaan liikkuvuuden häiriöistä rajaesteneuvostolle, joka on välittänyt tiedot muiden muassa pohjoismaisille yhteistyöministereille. Ministerit saavat aikanaan tiedoksi myös neljännen kyselyn tulokset.

Kyselyillä halutaan kohdistaa huomiota ongelmiin, joita maakohtaisten koronarajoitusten erilaisuus aiheuttaa. Samalla edistetään kriisiaikojen pohjoismaisen yhteistyön vahvistamista varsinkin vapaan liikkuvuuden näkökulmasta.

Ensimmäinen kysely tehtiin kesäkuussa 2020, toinen saman vuoden joulukuussa ja kolmas vuosi sitten.

Kyselylomakkeet eri kielillä:

 

Contact information