Ny enkät tar pulsen på gränsregionerna efter pandemin

06.07.22 | Nyhet
Människor på en tågperrong med munskydd mot covid-19.

Covid-19

Fotograf
Ricky John Molloy / Norden.org
Hur upplever folk som bor, pendlar och verkar i de nordiska gränsregionerna tiden efter coronarestriktionerna? Finns det fortfarande störningar kvar, eller går det nu smärtfritt att röra sig över gränserna? Det ska nordiska Gränshinderrådet undersöka i en ny enkät.

Det här är den fjärde enkäten som Gränshinderrådet lanserar. Den är en uppföljare till de tidigare, som gjordes mitt under pandemin då de nordiska ländernas olika restriktioner slog hårt mot gränsregionerna.

Den här gången vill Gränshinderrådet, som arbetar för fri rörlighet för både personer och företag, få information om hur mobiliteten över gränserna fungerar efter att covidrestriktionerna slopats.

- Den nya informationen ska ge en fingervisning om livet har i gränsregionerna har återgått till det normala, eller om det fortfarande finns störningar som borde åtgärdas. Vi får förhoppningsvis också information om pandemin har lett till några mera långtgående konsekvenser när det gäller mobiliteten över våra gränser, säger Gränshinderrådets ordförande Vibeke Hammer Madsen.

Gäller främst gränsregioner och dagpendlare

Enkäten riktar sig till människor som bor, arbetar, studerar eller bedriver verksamhet i en gränsregion och till dem som rör sig mellan två nordiska länder på grund av arbete, studier, företag eller av annan orsak.

Den gäller främst gränsregioner där dagpendling är som störst. Det finns dock möjlighet för den som svarar på enkäten att specificera också andra landskombinationer, som till exempel pendlande mellan Danmark–Norge, Åland–Sverige.

Den fjärde enkäten genomförs på samma sätt som de tidigare via ett frågeformulär på nätet. Också denna gång samarbetar Gränshinderrådet med Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden, Øresunddirekt, Grensetjänsten Norge-Sverige och Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge.

Frågeformuläret är öppet fram till slutet av augusti.

Rapport till ministrar

Informationstjänsterna har sedan mitten av mars 2020 löpande rapporterat om coronarelaterade störningar till Gränshinderrådet, som har vidarebefordrat informationen bland annat till de nordiska samarbetsministrarna. Också resultaten från den fjärde enkäten ska ges till ministrarna.

Målet med enkäterna är att sätta fokus på de problem som följer av ländernas olika restriktioner och på så sätt bidra till att det nordiska samarbetet kan stärkas i kristider, särskilt när det gäller den fria rörligheten mellan länderna.

Den första enkäten lanserades i juni 2020, den andra i december samma år och den tredje för ett år sedan.

Nedan hittar du frågeformulären: