Ny spørreunderskelse tar pulsen på grenseregionene etter pandemien

06.07.22 | Nyhet
Människor på en tågperrong med munskydd mot covid-19.

Covid-19

Photographer
Ricky John Molloy / Norden.org
Hvordan opplever folk som bor, pendler og jobber i de nordiske grenseregionene, tiden etter koronarestriksjonene? Forekommer det fortsatt forstyrrelser, eller er det smertefritt å bevege seg over grensene? Det skal det nordiske Grensehinderårdet finne ut av i en ny spørreunderskelse.

Dette er den fjerde spørreundersøkelsen Grensehinderrådet lanserer. Den er en oppfølger til de tidligere, som ble gjennomført midt under pandemien, da de nordiske landenes ulike restriksjoner rammet grenseregionene hardt.

Denne gangen vil Grensehinderrådet, som jobber for fri bevegelighet for både personer og bedrifter, få informasjon om hvordan mobiliteten over grensene fungerer etter at covid-restriksjonene ble sløyfet.

– Den nye informasjonen skal gi en pekepinn på om livet i grenseregionene har gått tilbake til det normale, eller om det fortsatt forekommer forstyrrelser som det bør gjøres noe med. Vi får forhåpentligvis også vite om pandemien har ført til noen mer langtrekkende konsekvenser når det gjelder mobiliteten over grensene våre, sier Grensehinderrådets leder Vibeke Hammer Madsen.

 

Gjelder først og fremst grenseregioner og dagpendlere

Spørreundersøkelsen er rettet mot folk som bor, jobber, studerer eller driver bedrift i en grenseregion, og til dem som beveger seg mellom to nordiske land på grunn av arbeid, studier, bedrift eller en annen årsak.

Den gjelder først og fremst grenseregionene der dagpendlingen er størst. De som svarer på undersøkelsen, kan imidlertid også spesifisere andre landkombinasjoner, som for eksempel for pendlere mellom Danmark og Norge eller Åland og Sverige.

Den fjerde undersøkelsen gjennomføres på samme måte som de tidligere, med et spørreskjema på nettet. Også denne gangen samarbeider Grensehinderrådet med Nordisk ministerråds informasjonstjeneste Info Norden, Øresunddirekt, Grensetjänsten Norge-Sverige og Grensetjenesten Sverige-Finland-Norge.

Spørreskjemaet er åpent fram til slutten av august.

Rapport till ministre

Siden midten av mars 2020 har informasjonstjenestene løpende rapportert om koronarelaterte forstyrrelser til Grensehinderrådet, som har brakt informasjonen videre blant annet til de nordiske samarbeidsministrene. Også resultatene fra den fjerde undersøkelsene skal bli gitt til samarbeidsministrene.

Målet med undersøkelsene er å rette søkelyset mot problemene som følger av landenes ulike restriksjoner, og på den måten bidra til at det nordiske samarbeidet kan styrkes i krisetider, særlig når det gjelder den frie bevegeligheten mellom landene.

Den første undersøkelsen ble lansert i juni 2020, den andre i desember samme år og den tredje for ett år siden.

Under finner du spørreskjemaene:

Contact information