Vammaisten ihmisten pääsyä digipalveluihin parannetaan

22.03.23 | Uutinen
alt=""
Photographer
Birgir Ísleifur Gunnarsson
Kaikilla tulee olla pääsy digitaalisiin palveluihin, jotta Pohjolasta voisi tulla vision mukaisesti maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Tämän vuoksi Pohjoismaiden sosiaali- ja terveysministerit hyväksyivät tänään Reykjavikissa julkilausuman, joka koskee vammaisten ihmisten digitaalisia palveluita.

Sosiaali- ja terveysalalla kehitetään koko ajan enemmän digitaalisia palveluita Pohjoismaiden 28 miljoonalle asukkaalle. Kehitys on myönteistä, mutta digimaailman pitää olla saavutettava myös niille, jotka näkevät tai kuulevat huonosti, joiden liikuntakyvyssä on rajoitteita tai joilla on muita vammoja. Tavoitteen edistämiseksi Pohjoismaiden sosiaali- ja terveysministerit hyväksyivät tänään vammaisia ihmisiä koskevan julkilausuman. 

– Julkilausuman myötä teemme aloitteen digitaaliseen osallisuuteen liittyvän yhteistyön vahvistamisesta. Tavoitteenamme on ehkäistä sitä, että vammaiset ihmiset jäävät digimaailman ulkopuolelle. Yhdessä Pohjoismaat voivat selättää haasteen. Haluamme, että vammaiset ihmiset voivat käyttää tekniikkaa kaikkien muiden tavoin ollessaan yhteydessä yrityksiin, instituutioihin ja yksityishenkilöihin. Meidän on varmistettava, ettei kukaan jää kiihtyvän digitalisaation ulkopuolelle, toteaa Islannin sosiaaliministeri Guðmundur Ingi Guðbrandsson.

Meidän on varmistettava, ettei kukaan jää kiihtyvän digitalisaation ulkopuolelle.

Islannin sosiaaliministeri Guðmundur Ingi Guðbrandsson

Vahva pohjoismainen yhteistyö, jossa edistetään saavutettavien digipalveluiden kehittämistä vammaisten ihmisten lähtökohdista, on askel kohti pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien kestävää kehitystä.

Sif Holst, Tanskan vammaisjärjestöjen liitto

Tukea itsenäiseen elämään

Tanskan vammaisjärjestöjen liitto pitää ministerien julkilausumaa tervetulleena. Järjestön varapuheenjohtajan Sif Holstin mielestä se on askel kohti pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien kestävää kehitystä: 

– Ministerien julkilausuma on tärkeä vahvistus sille, että digipalveluiden saavutettavuuspuutteet asettavat aivan liian monet vammaiset ihmiset heikompaan asemaan. Nykyään otetaan käyttöön koko ajan lisää palveluita, jotka eivät vastaa saavutettavuusstandardeja. Palveluiden kehitystyöhön ei myöskään yleensä oteta mukaan vammaisia ihmisiä, mikä rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan elää itsenäistä ja ihmisarvoista elämää. Vahva pohjoismainen yhteistyö, jossa edistetään saavutettavien digipalveluiden kehittämistä vammaisten ihmisten lähtökohdista, on askel kohti pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien kestävää kehitystä, Tanskan vammaisjärjestöjen liiton Sif Holst toteaa.

Saavutettavuutta kehitettävä

Ministerien allekirjoittama julkilausuma pohjustaa tiedon, hyvien esimerkkien ja uusien tekniikoiden jakamista yli maarajojen. Se vastaa myös EU:n esteettömyysdirektiiviä, jonka mukaan kunkin maan viranomaisten ja yksityisen sektorin on tehtävä tietyistä tuotteista ja palveluista kaikille saavutettavia. Päätavoitteena on esteettömän suunnittelun edistäminen Pohjolassa. Sen perustana on ajatus, jonka mukaan tuotteiden ja palveluiden on oltava mahdollisimman laajasti kaikkien ihmisten käytettävissä heidän fyysisestä ja kognitiivisesta toimintakyvystään riippumatta.