”Varhaiskasvatuksen tasa-arvotyö on liian riippuvaista yksittäisistä tulisieluista”

07.09.21 | Uutinen
Manlig pedagog i förskola
Photographer
Johnér
Varhaiskasvatus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden purkaa normeja, jotka rajoittavat lasten kehitystä, valintoja ja oppimista. Tästä huolimatta Pohjoismaiden varhaiskasvatuksessa tehtävä tasa-arvotyö on vain harvoin riittävän järjestelmällistä ja kestävää. Tämä ilmenee uudesta raportista, joka oli eilen Pohjoismaiden tasa-arvoministerien pöydällä.

– Sukupuolinormit, -roolit ja -stereotypiat omaksutaan jo lapsuudessa. Opimme, mitä odotuksia meihin sukupuolemme perusteella kohdistuu, mikä on hyväksyttävää ja mitä mahdollisuuksia meillä on.

Nämä käsitykset vaikuttavat hyvinvointiin ja voivat rajoittaa esimerkiksi koulutus- ja ammatinvalintoja.

Tasa-arvoista yhteiskuntaa rakennettaessa on välttämätöntä kiinnittää huomiota varhaiskasvatuksen tasa-arvotyön kehittämiseen, toteaa pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist. Hän toimii tänä vuonna Pohjoismaiden tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvoston puheenjohtajana.

Hankkeita rakenteiden sijasta

Tasa-arvoa edistävä varhaiskasvatus on edellytys myös nykyistä tasa-arvoisempien työmarkkinoiden luomiselle. Tästä Pohjoismaat ovat yksimielisiä. 

Kaikissa maissa toteutetaan lisäksi runsaasti varhaiskasvatuksen tasa-arvohankkeita. Vaikka kestävästä ja järjestelmällisestä työstä on hyviä esimerkkejä, yleisenä ongelmana on tasa-arvotyön päättyminen hankkeen päättymiseen.

Tämä ilmenee tuoreesta raportista ”Ändra föreställningar och bryt traditioner!”.

– Pohjoismaiden varhaiskasvatuksen tasa-arvotyö on yhä liian riippuvaista yksittäisistä tulisieluista, sanoi raportin kirjoittaja Sara Sundell.

Tiukat lait apuna 

Raportissa luodaan katsaus Pohjoismaiden varhaiskasvatusta ohjaaviin lakeihin ja opetussuunnitelmiin. 

Maakohtainen tarkastelu osoittaa, millä tavoin lait ja suunnitelmat ohjaavat kunnissa tehtävää käytännön työtä. 

Eilen 6. syyskuuta pidetyssä tasa-arvoministerikokouksessa kävi selväksi, että varhaiskasvatuksella on kaikkien maiden mielestä avainasema työmarkkinoiden sukupuolittumisen murtamisessa. Se taas on tärkeää Pohjolan kilpailukyvyn ja sosiaalisen yhtenäisyyden ylläpitämiseksi.

Ministerit keskustelivat siitä, miten maat voivat auttaa toisiaan varhaiskasvatuksen tasa-arvotyön tehostamisessa.

Tasa-arvoajattelu luultua heikompaa

Raportin kirjoittajat Nea Alasaari ja Sara Sundell olivat paikalla kokouksessa ja antoivat ministereille neuvoja. 

– Tietoisuuden ja tietämyksen lisääminen ovat avainasemassa. Kuvittelemme usein olevamme tasa-arvoisempia kuin mitä oikeasti olemme. Mitä vähemmän varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on tietoa ja kokemusta tasa-arvoon ja normeihin liittyvästä työstä, sitä heikommin he tiedostavat omia sukupuolinormatiivisia odotuksiaan, Sara Sundell sanoi.

Johdon rooli, tasa-arvon vaatiminen lainsäädännössä, opetussuunnitelmissa ja ohjausasiakirjoissa, tasa-arvosuunnittelu sekä lasten ja vanhempien osallisuus ovat raportin mukaan muita esimerkkejä siitä, miten varhaiskasvatuksen tasa-arvotyötä voidaan tehostaa. 

Raportti julkistettiin ja siitä keskusteltiin verkkoseminaarissa ”Promoting Gender Equality in Early Childhood Education and Care – Knowledge and Tools”, joka on katsottavissa täällä: