”Jämställdhetsarbetet i förskolan är alltför beroende av enskilda eldsjälar”

07.09.21 | Nyhet
Manlig pedagog i förskola
Fotograf
Johnér
Förskolan har en unik möjlighet att motverka normer som begränsar barns utveckling, val och lärande. Ändå är det jämställdhetsarbete som bedrivs på förskolor runt om i Norden sällan tillräckligt systematiskt och uthålligt. Det visar en färsk rapport som låg på de nordiska jämställdhetsministrarnas bord igår.

-    Vi tar till oss könsnormer, könsroller och olika stereotyper relaterade till kön redan i barndomen. Vi lär oss vad som förväntas av oss på grund av vårt kön, vad som är acceptabelt och vilka möjligheter vi har.

Dessa uppfattningar påverkar vårt välbefinnande och kan begränsa till exempel våra utbildnings- och yrkesval.

När ett jämlikt samhälle byggs upp är det nödvändigt att fästa uppmärksamhet vid utvecklandet av jämställdhetsarbetet inom småbarnspedagogiken, konstaterar Thomas Blomqvist, jämställdhetsminister i Finland och årets ordförande i Nordiska ministerrådet för Jämställdhet och LGBTI. 

 

Projekt i stället för strukturer

En pedagogik som främjar jämställdhet i förskolan är också nyckeln till en mer jämställd arbetsmarknad. Det är de nordiska länderna eniga om. 

I alla länderna genomförs massvis med projekt kring jämställdhet inom förskolan. Även om det finns goda exempel på hållbart och systematiskt arbete, är problemet ofta att jämställdhetsarbetet tar slut med projekten.

Det visar den färska rapporten ”Ändra föreställningar och bryt traditioner!”

-    Jämställdhetsarbetet i förskolan i Norden är fortfarande alltför beroende av enskilda eldsjälar, sa Sara Sundell, rapportförfattare.

Skarpa lagar hjälper 

Rapporten kartlägger lagstiftning och de läroplaner som styr småbarnspedagogiken i de nordiska länderna. 

Den går igenom land för land och visar hur lagar och planer styr det praktiska arbetet ute i kommunerna.   

På gårdagens jämställdhetsministermöte (den 6 september) stod det klart att alla länderna anser att småbarnspedagogiken har en nyckelroll för att försöka bryta upp den könssegregerade arbetsmarknaden – som i sig är viktigt för ett konkurrenskraftigt och socialt sammanhållet Norden.

Ministrarna diskuterade hur länderna kan hjälpas åt för att jobba effektivare med jämställdhet i förskolan.

Minde jämställda än vi tror

Rapportförfattarna Nea Alasaari och Sara Sundell var på plats och gav ministrarna råd. 

-    Synliggörande och kunskap är avgörande. Vi tror ofta att vi är mer jämställda än vi är. Ju mindre kunskap och erfarenhet personalen i förskolan har av att arbeta med jämställdhet och normer, desto mer omedvetna är de om sina egna könsnormativa förväntningar, sa Sara Sundell.

Ledningens roll, vikten av att lagar, läroplan och styrdokument kräver jämställdhet inom småbarnpedagogiken, jämställdhetsplanering och barnens och föräldrarna delaktighet är ytterligare några exempel på vad som gör att jämställdhetsarbetet effektivt i förskolan, enligt rapporten. 

Rapporten lanserades och diskuterades vid webinaret ’Promoting Gender Equality in Early Childhood Education and Care –Knowledge and Tools’” som går att se i efterhand: