"Ligestillingsarbejdet er alt for afhængigt af enkelte ildsjæle"

07.09.21 | Nyhed
Manlig pedagog i förskola
Photographer
Johnér
Dagtilbuddene har en unik mulighed for at modvirke normer, som begrænser børns udvikling, valg og læring. Alligevel er det ligestillingsarbejde, som udføres ude i de forskellige dagtilbud i Norden, sjældent tilstrækkeligt systematisk og holdbart. Det viser en ny rapport, som blev afleveret til de nordiske ligestillingsministre i går.

– Vi tilegner os kønsnormer, kønsroller og forskellige stereotyper relateret til køn allerede i barndommen. Vi lærer, hvad der forventes af os på grund af vores køn, hvad der er acceptabelt, og hvilke muligheder vi har.

Disse opfattelser påvirker vores velbefindende og kan eksempelvis begrænse vores uddannelses- og erhvervsvalg.

Når et ligestillet samfund skal opbygges, er det nødvendigt at være opmærksom på udviklingen af ligestillingsarbejdet inden for småbørnspædagogikken, konstaterer Thomas Blomqvist, ligestillingsminister i Finland og årets formand for Nordisk Ministerråd for Ligestilling og LGBTI. 


 

Projekter i stedet for strukturer

En pædagogik, som fremmer ligestilling i dagtilbuddene, er også nøglen til et mere ligestillet arbejdsmarked. Det er de nordiske lande enige om. 

I alle lande gennemføres der masser af projekter om ligestilling inden for de forskellige dagtilbud. Selv om der er gode eksempler på holdbart og systematisk arbejde, er problemet ofte, at ligestillingsarbejdet afsluttes sammen med projektet.

Det viser den nye rapport "Ändra föreställningar och bryt traditioner!"


– Ligestillingsarbejdet inden for dagtilbuddene i Norden er stadig alt for afhængigt af enkelte ildsjæle, siger Sara Sundell, forfatter til rapporten.

Tydelig lovgivning hjælper 

Rapporten kortlægger den lovgivning og de læreplaner, som styrer småbørnspædagogikken i de nordiske lande. 

Den gennemgår hvert enkelt land og viser, hvordan love og planer styrer det praktiske arbejde ude i kommunerne. 
 

På gårsdagens ligestillingsministermøde (den 6. september) stod det klart, at alle lande mener, at småbørnspædagogikken har en nøglerolle i arbejdet med at forsøge at opbryde det kønsopdelte arbejdsmarked – hvilket i sig selv er vigtigt for konkurrencedygtigheden og den sociale sammenhængskraft i Norden.


Ministrene diskuterede, hvordan landene kan hjælpes med at arbejde mere effektivt med ligestilling i dagtilbuddene.

Mindre ligestillede end vi tror

Forfatterne til rapporten, Nea Alasaari og Sara Sundell, var til stede og gav ministrene råd. 

– Synliggørelse og viden er afgørende. Vi tror ofte, at vi er mere ligestillede, end vi reelt er. Jo mindre viden og jo færre erfaringer personalet i dagtilbuddene har til rådighed i arbejdet med ligestilling og normer, desto mere uvidende er de om deres egne kønsnormative forventninger, siger Sara Sundell.


Ledelsens rolle, vigtigheden af at lovgivning, læreplaner og styredokumenter kræver ligestilling inden for småbørnspædagogikken, ligestillingsplanlægning, samt børnenes og forældrenes deltagelse, er yderligere eksempler på, hvordan ligestillingsarbejdet kan effektiviseres i dagtilbuddene, ifølge rapporten. 

Rapporten blev lanceret og diskuteret ved webinaret "Promoting Gender Equality in Early Childhood Education and Care –Knowledge and Tools"”, som kan streames her: