“Likestillingsarbeidet i barnehagen er altfor avhengig av enkelte ildsjeler”

07.09.21 | Nyhet
Manlig pedagog i förskola
Photographer
Johnér
Barnehagen har en unik mulighet til å motvirke normer som begrenser barns utvikling, valg og læring. Likevel er likestillingsarbeidet i barnehager i Norden sjelden tilstrekkelig systematisk og kontinuerlig. Det viser en fersk rapport som lå på de nordiske likestillingsministrenes bord i går.

– Vi tar til oss kjønnsnormer, kjønnsroller og ulike stereotypier relatert til kjønn allerede i barndommen. Vi lærer oss hva som forventes av oss på grunn av kjønnet vårt, hva som er akseptabelt, og hvilke muligheter vi har.

Disse oppfatningene påvirker hvordan vi har det, og kan begrense for eksempel utdannings- og yrkesvalgene våre.

Når et likestilt samfunn bygges opp, er det nødvendig å rette oppmerksomheten mot å utvikle likestillingsarbeidet innenfor småbarnspedagogikken, konstaterer Thomas Blomqvist, likestillingsminister i Finland og årets leder av Nordisk ministerråd for likestilling og LGBTI. 

 

Prosjekter i stedet for strukturer

En pedagogikk som fremmer likestilling i barnehagen, er også nøkkelen til et mer likestilt arbeidsmarked. Det er de nordiske landene enige om. 

I alle landene gjennomføres det massevis av prosjekter om likestilling i barnehagen. Selv om det finnes gode eksempler på solid og systematisk arbeid, er problemet ofte at likestillingsarbeidet tar slutt med prosjektene.

Det viser den ferske rapporten “Ändra föreställningar och bryt traditioner!”.

– Likestillingsarbeidet i barnehagen i Norden er fortsatt altfor avhengig av enkelte ildsjeler, sa Sara Sundell, rapportforfatter.

Skarpe lover hjelper 

Rapporten kartlegger lovgivning og læreplanene som styrer småbarnspedagogikken i de nordiske landene. 

Den går gjennom land for land og viser hvordan lover og planer styrer det praktiske arbeidet ute i kommunene.   

På gårsdagens likestillingsministermøte (6. september) sto det klart at alle landene mener at småbarnspedagogikken har en nøkkelrolle for å prøve å bryte opp det kjønnssegregerte arbeidsmarkedet – noe som i seg selv er viktig for et konkurransedyktig og sosialt sammenhengende Norden.

Ministrene diskuterte hvordan landene kan hjelpe hverandre for å jobbe mer effektivt med likestilling i barnehagen.

Mindre likestilte enn vi tror

Rapportforfatterne Nea Alasaari og Sara Sundell var på plass og ga ministrene råd. 

– Synliggjøring og kunnskap er avgjørende. Vi tror ofte at vi er mer likestilte enn vi er. Jo mindre kunnskap og erfaring personalet i barnehagen har med å jobbe med likestilling og normer, desto mer ubevisste er de om sine egne kjønnsnormative forventninger, sa Sara Sundell.

Ledelsens rolle, betydningen av at lover, læreplan og styringsdokumenter krever likestilling i småbarnspedagogikken, likestillingsplanlegging og barnas og foreldrenes deltakelse er ytterligere eksempler på hva som gjør likestillingsarbeidet effektivt i barnehagen, ifølge rapporten. 

Rapporten ble lansert og diskutert på webinaret “Promoting Gender Equality in Early Childhood Education and Care –Knowledge and Tools”” som kan ses i etterkant: