Vammaisten henkilöiden tueksi uusi toimintasuunnitelma

23.08.18 | Uutinen
Handicap rullestol sport
Valokuvaaja
Audi Nissen
Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen vammaisalan pohjoismainen yhteistyöneuvosto on juuri julkistanut kokouksessaan Grönlannin Sisimiutissa uuden toimintasuunnitelman, jolla pyritään edistämään vammaisten henkilöiden oikeuksia. Tarkoituksena on muun muassa poistaa vammaisia henkilöitä haittaavia rajaesteitä ja parantaa samalla saavutettavuutta kaikkien osalta.

Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen vammaisalan pohjoismainen yhteistyöneuvosto on juuri julkistanut kokouksessaan Grönlannin Sisimiutissa uuden toimintasuunnitelman, jolla pyritään edistämään vammaisten henkilöiden oikeuksia. Tarkoituksena on muun muassa poistaa vammaisia henkilöitä haittaavia rajaesteitä ja parantaa samalla saavutettavuutta kaikkien osalta.

Haluamme poistaa loputkin vammaisia henkilöitä haittaavat rajaesteet, sanoo Ruotsin Osallisuusviraston Ola Balke, joka toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston vammaisalan pohjoismaisen yhteistyöneuvoston puheenjohtajana Ruotsin puheenjohtajakaudella vuonna 2018. Toimintasuunnitelmassa on kolme painopistealuetta, jotka linjaavat hallitusten edustajien, alan kattojärjestöjen ja muiden asiantuntijoiden välistä yhteistyötä. Painopistealueet:

  • Ihmisoikeudet

Tuetaan ja vahvistetaan YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen kansallista toteutusta ja seurantaa.

  • Kestävä kehitys

Vahvistetaan eri ympäristöjen esteettömän suunnittelun avulla osallistumista, edistetään yhdenvertaisuutta sekä ehkäistään vammaisiin kohdistuvaa syrjintää pohjoismaisen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla sisällyttämällä kestävän kehityksen edistämiseen strateginen vammaisnäkökulma.

  • Vapaa liikkuvuus

Edistetään vapaata liikkuvuutta ja pyritään poistamaan rajaesteitä, jotka koskevat erityisesti vammaisia henkilöitä.

Haluamme poistaa loputkin vammaisia henkilöitä haittaavat rajaesteet

Ola Balke

Apua yksilöille

Toimintasuunnitelman yleistavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden tehokasta osallistumista parantamalla pohjoismaista tiedonvaihtoa ja vahvistamalla yhteistyötä vammaispoliittisissa kysymyksissä. Toimintasuunnitelma on keskeinen yhteistyöasiakirja, joka hyödyttää yksilöitä, maita ja koko Pohjolaa, Ola Balke toteaa. Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyön on muun muassa määrä

  • tuoda hyötyä Pohjoismaille ja pohjoismaalaisille, joilla on toimintarajoitteita
  • täydentää ja vahvistaa käynnissä olevia kansallisia prosesseja, joiden tavoitteena on osallistaminen ja osallistuminen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla
  • luoda synergiaa ja tuoda syvyyttä muihin kansainvälisiin yhteistyömuotoihin ja -prosesseihin, joiden avulla pyritään edistämään osallistumista 
  • luoda edellytyksiä sellaiselle kokemustenvaihdolle, osaamisen ylläpitämiselle ja menetelmien kehittämiselle, jonka tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden osallistumista tietyillä strategisilla osa-alueilla ja valikoiduissa yhteyksissä 
  • sisällyttää naisten ja miesten sekä tyttöjen ja poikien välinen tasa-arvonäkökulma, lasten ja nuorten oikeudet sekä kestävä kehitys järkevällä tavalla kaikkeen toimintaan.

Grönlanti parantaa vammaisten henkilöiden olosuhteita

Pohjoismaiden ministerineuvoston vammaisalan yhteistyöneuvosto oli koolla Grönlannissa, jonka hallitus on viime aikoina panostanut vammaisten henkilöiden edellytyksiin. Toimenpiteistä voidaan mainita uuden valtakunnallisen vammaisasiainkeskuksen avaaminen, hallituksen nimittämä vammaisasiamies (Tilioq) ja seminaari, joka keskittyy vammaisten palveluihin harvaan asutuilla alueilla.